Семинар за студенти по дизайн в Словения

Семинар за студенти по дизайн в Словения

 МEDS – Meeting of design students е международна асоциация, развита от и за студентите по дизайн в цяла Европа. Тя е създадена през 2010 година и цели да събере европейски студенти от различни области на дизайна, за да работят по проект на международно ниво. Главната цел на MEDS е те да се споделят опит, знания, да генерират нови и свежи идеи.  В тази връзка MEDS организира ежегодно събитие („Среща на студентите по дизайн“), което обикновено продължава десет дни и се провежда в различна европейска страна всяко лято.

Тази година форумът ще се състои от 5 до 17 август 2012 в Любляна, Словения. За участие са поканени всички студенти по дизайн – архитектура,  вътрешен,  индустриален,  графичен дизайн. Крайният срок за записване за семинара на MEDS е 25 април 2012.

Желаещите трябва да сформират отбори, в които студентите заедно да представят страната си. Те трябва да изпратят предложението си за проект до организацията и ако то е одобрено, те могат да го изпълнят. Всеки отбор сам избира темата, мястото на проекта, начина на представяне на идеята в рамките на семинара.

Отделно всеки студент може да кандидатства самостоятелно като ръководител на екип. Той трябва да състави проект на избрана от него тема и да го изпрати преди крайния срок. Ръководителят ще бъде лидер на всяка група, но той трябва да е отворен за идеите на другите. Идеите ще бъдат подбрани и най-добрите ще бъдат наградени. Участниците ще бъдат разделени на групи по 15 студента на проект. Основна цел на семинара е обучение за екипна работа, изготвяне, подобряване и развиване на проекти.

В края на семинара всяка група ще може да направи кратка презентация на своя проект – от основна идея до краен резултат. Те ще я направят интрерактивно пред всички участници.

Можете да кандидатствате като попълните формулярите за кандидатстване тук.

Свързани публикации