Награда на Херцога на Единбург – част 2 /Разговор с Теодор Василев/

Международната награда на херцога на Единбург (The Duke of Edinburgh’s International Award) е програма за личностно развитие на млади хора, съчетаваща практически опит и развиването на умения, в резултат на което, младежите стават отговорни граждани на света. До днес, над 8 милиона младежи от над 140 страни са предприели редица разнообразни, предизвикателни и доброволни дейности, следвайки личните си цели в своята Програма на Наградата.

Вече и България е част от световното семейство на това престижно предизвикателство. Какво е „Наградата“, защо тя е важна за младите хора, как може да им помогне в житейското израстване, са само някои от темите, които обсъждаме с Теодор Василев, „Мениджър обучения и развитие“ на Програмата в България. Този разговор е втората част от пространното интервю, което записахме с Теодор. Първата част на видеото е също достъпна.

Свързани публикации