Национален конкурс по одит за студенти Млад Одитор 2014

Тазгодишното издание на националния конкурс по одит за студенти, „Млад одитор“ се провежда за трета поредна година. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло. Конкурсът се организира от „Висшето училище по застраховане и финанси” (ВУЗФ) заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България” и „Захаринова и Партньори”. 

млад одитор

Право на участие в конкурса, имат всички студенти, обучаващи се в област счетоводство, финанси и контрол, независимо от степента и формата си на обучение от всички университети и колежи в Р. България и чужбина. Конкурсът се  състои  от три етапа и се провежда на български език.

Тази година регистрираните са с 31 % повече от предходната или общо 232 участника от 20 висши учебни заведения  от цялата страна. Най-много регистрирани участници и тази година, по традиция, са участниците от УНСС (83), последвани от ИУ Варна (52) и Стопанска Академия Свищов (30). Регистрираните за участие от ВУЗФ, са 20 на брой.

До втория етап бяха допуснати 188 участника, от които 45 – мъже (24%) и 143 жени (76%). Той стартира на 07.04.2014 г., като в него състезателите ще трябва да решат успешно тест по Международни одиторски стандарти.

На официална церемония ще бъдат обявени десетимата студенти, които са преминали успешно теста и са се отличили при решаването на казуса. За тях се предвиждат награди под форма на стипендии за обучение във ВУЗФ и едномесечни стажове в АДФИ (Агенция за държавна финансова инспекция), ИДЕС (Институт на дипломираните експерт-счетоводители), КПНРО (Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори) и НОИ (Национален осигурителен институт), а за първите трима класирани студенти, и едномесечни стажове в специализираните одиторски предприятия–организатори.

Тази година церемонията по награждаване ще се проведе на 4 юни 2014г., в аулата на ВУЗФ. Между поканените официални гости ще бъдат представители на АДФИ, БНБ, ИДЕС, КПНРО, КФН, Министерство на финансите, НОИ, Сметна палата и други.

Повече информация можете да откриете на уеб страницата на конкурса http://mladoditor.vuzf.bg/.

Публикации от серията