Проксиад България започва дългосрочно партньорство с Техническия университет–София

Проксиад България започва дългосрочно партньорство с Техническия университет–София

Компанията ще предоставя стипендии на отличниците във Френския факултет на университета и ще оборудва нова компютърна лаборатория

 

Проксиад България и Техническият университет–София ще си партнират през следващите 5 години в образованието и развитието на студентите от Френския факултет на учебното заведение. Целта на сътрудничеството е да се подпомага и развива качественото инженерно образование, предоставяно от факултета, съобразено с най-новите тенденции в информационните технологии и методологии на работа. Съвместните дейности включват изцяло ново оборудване на компютърна лаборатория, стипендии от Проксиад за студентите с отличен успех, както и гост лектори от мениджмънта на IT компанията, които ще водят специализирана дисциплина в рамките на учебния процес.

„През последните години много възпитаници на Френския факултет на Техническия университет-София станаха наши колеги в Проксиад и сме доволни от качеството на подготовката им преди да пристъпят прага на фирмата. Именно този факт ни помогна да вземем решението да задълбочим партньорството си с колегите от ТУ-София“, сподели изпълнителният директор на IT компанията Александър Йовчев. „Вярваме, че това е правилният път да стимулираме младите хора, които са амбицирани да докажат себе си чрез своите знания и умения, както и да осигурим възможност обучението на студентите да бъде тясно обвързано с изискванията на IT бизнеса“, добави той.

„Благодарни сме, че „Проксиад България“ влага усилия при подготовката на младите инженери и се надяваме този пример за сътрудничество с високотехнологичния бизнес да бъде заразителен, както за други работодатели, така и за студентите“, коментираха ректорът на Техническия университет проф. д-р Георги Михов и деканът на Факултета проф. д.ик.н. Кирил Ангелов.

Освен с висши учебни заведения, компанията има изградени дългогодишни партньорства и с Френската Камара, Британско-Българската Бизнес Асоциация, както и с Българската Аутсорсинг Асоциация.

Свързани публикации