(р)Еволюция в образованието срещу младежката безработица

Технологичният сектор привлече вниманието на всички през последните години – настроeнията варират от “осанна” до “разпни го”.

ЕС споделя, че 90% от професиите на бъдещето ще изискват основни ИТ умения, дори тези, които са извън технологичната индустрия. Очаквано. Технологиите вече не са бъдеще, те са настоящето и са тук, за да останат. Къде е парадоксът? Обществото, бизнесът, държавата, родителите и учителите осъзнават и признават “технологичната революция”, но образователната система в България е застинала на ниво “индустриален преход”.

За необходима реформа в образователната система се говори отдавна. И въпреки това основни предизвикателства продължават да бъдат същите – застаряващи, демотивирани учители и пасивни методи на преподаване, неравен достъп до качествено образование, преждевременното отпадане на ученици от учебния процес, липса на ефективна национална система за външно оценяване.

“Технологичната революция” създаде един нов тип ученици в класните стаи – активни, будни, визуално ориентирани, носещи предприемаческия дух в себе си, изключително критични и провокативни”, споделя Ивелина Атанасова, организатор на конференцията, поставила си за цел да изгради мост между технологиите образованието, бизнеса, родителите и децата –Digital KidZ.

Широкият достъп до информация, който децата днес имат още от мига на своето раждане – през екрана на телевизора, таблета, смартфона, и компютъра – възпитава у тях изключително критичен поглед върху поднасяната им информация. Те имат нужда да прилагат на практика, наученото в училище и да преживяват преподаваната им материя, в противен случай губят интерес и стават апатични и агресивни.

“За хора, които живеят във време на глобална икономика е от съществено значение да  бъдат възпитани как да “продават” уменията си и да отстояват гледната си точка, както и да развият умението за самообразоване по време на целия си живот”, споделя още Ивелина.

Разминаването

Образователната система в България все още възпитава служители за индустриалната епоха – точността, послушанието и способност за монотонна повторяемост, следването на правилата и придържането към общия строй са приоритет.

В дисонанс с тези ценности са потребностите на бизнеса. Години наред той вече алармира, че квалификацията на младите хора не съответства на потребностите му – 50% от заетите работят нещо, което не отговаря на професионалната им квалификация, а на други 24% им липсват умения, които заеманата от тях длъжност изисква. Образованието е ориентирано към осигуряване на теоретично познание, а не на практически умения. Младежите не са подготвени за това, че трябва да учат през целия си живот, за да са в крак с тенденциите, а разходите на компании, за да “дообучат” и квалифицират потенциалните си служители, са изключително високи.

Агресивното навлизане на технологиите в ежедневието опосредства отпадането на границите и локалната заетост, което способства за хиперконкуренция на пазара на труда и появата на нови професии. Освен това за традиционните професии също вече се изисква все по-висока квалификация – по прогнози на Европейската комисия до 2020 г. за 35% от всички работни места ще се изисква висока квалификация.

Решението

DigitalKidZ_02Инициативата Digital KidZ включва конференция, творчески работилници за деца от 4 до 10 години и изложение, които имат за цел да идентифицират добрите практики и инструмнети, с които всеки родител, учител или заинтересуван от областта, би могъл да идентифицира и развие индивидуалните умения и заложби на всяко дете в рамките на заниманията у дома и извънкласните дейности.

Темата на второто издание на конференцията е “Образованието” и как интернет предоставя инструменти и възможности, за да бъдат разширени образователните умения и компетенциите на децата, докато те играят и творят в свободното си време.

“Когато децата бъдат възпитавани как да използват технологиите, те ще израснат много по-адаптивни, много по-подготвени за живота, много по-спокойни и сигурни, а това автоматично ще им повлияе в училище и ще рефлектира върху тяхната реализация в живота – ще повлияе качеството на пазара на труда,” споделя Ивелина Атанасова, собственик и управител на Newtrend Events. “Технологиите вече са част от живота ни и е важно да го приемем. Нека възпитаме децата си как технологиите могат да им бъдат полезни и да им служат, а не те да служат на тях!”

Второто издание на Digital KidZ ще се проведе на 16 май в Модерен театър, София. За участие е необходима предварителна регистрация.

Digital KidZ се осъществява с подкрепата на Фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“, Junior Achievement, Национална мрежа за децата, Асоциация Родители, Българска уеб асоциация, Асоциация Дислексия – България и с любезната PR подкрепа на Interimage.

Публикации от серията