Срокът за кандидатстване за TÜV AUSTRIA Management Program се удължава

Срокът за кандидатстване за TÜV AUSTRIA Management Program се удължава

За втора поредна година, JobTiger обяви конкурс за пълна стипендия на стойност 2400 евро, както и още една на половин стойност от 1200 евро, за  TÜV AUSTRIA Management Program в България.

Курсът на обучение включва шест модула, които ще се проведат в периода 27 септември – 30 ноември. В тях ще се обсъждат направления като:

  • Бизнес икономика
  • Маркетинг и взаимоотношения с клиентите
  • Мениджмънт на проекти
  • Бизнес комуникация
  • Управление на риска
  • Управление на качеството и други.

Въпреки, че крайният срок за кандидатстване изтече, все още получаваме кандидатури и запитвания за включване в конкурса, затова удължаваме периода за записване до 16 септември 2013г. 

Кандидатите могат да заявят участие, като изпратят автобиография и есе по избор на една от трите теми (дължина на есето – не повече от 2 страници word формат на шрифт 12):

  • Лидер и /или мениджър в XXI в.?
  • Трябва ли българските компании да развиват корпоративна социална отговорност?
  • Хуманистично ли е да се управляват хора?

Кандидатурите се изпращат на адрес tuv@jobtiger.bg.

Повече информация за програмата може да намерите тук.

Публикации от серията