Стартира инициативата „Образование България 2030“

Министерството на труда и социалната политика, заедно със заинтересованите институции и социалните партньори, работи по въвеждането на нова форма за професионално обучение. Това обяви вицепремиерът и министър на труда Ивайло Калфин по време на официалния старт на инициативата „Образование България 2030“ днес, цитиран от Пресцентъра на министерството.
Дуалното обучение е една от възможните мерки за приближаване на търсенето и предлагането на пазара на труда. Тази форма на обучение чрез работа и стаж ще е предназначена за ученици над 16 г. и за заети на пазара на труда. Планира се да се реализира в партньорството между училище или център за професионално обучение и едно или няколко предприятия. „Чрез дуалното обучение ще се даде възможност на младите хора да се обучават на работното място и да придобият квалификация, практически умения и опит по професията“, отбеляза още министърът.

Наличието на безработица и едновременно с това – на недостиг на квалифицирани кадри, индикира съществуващото разминаване между търсене и предлагане на знания и умения. Промяната в българското образование през следващите години трябва да бъде в посока засилване на връзките на образованието и обучението с бизнеса и работодателите, отчете още Ивайло Калфин.

„Инициативата за равен достъп до качествено образование „Образование България 2030“ кореспондира с целите на Гаранцията за младежта, тъй като политиките целят повишаване на заетостта и активизиране на обезсърчените младежи“, отбеляза министър Калфин. Една от целите в политиката на МТСП е насочена към разработване на мерки, чрез които младежите да имат равна възможност за качествено образование и обучение, което да им гарантира конкурентоспособност на пазара на труда, намиране на качествена заетост и последващо кариерно развитие.

„Образование България 2030“ е партньорство на обществено-отговорни личности и организации от различни сектори -публичен, частен, политикa, неправителствен, обединени от общата визия до 2030 г. българското образование да осигурява равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век за младите хора в България.

Свързани публикации