Тим Ворли и Ник Уилямс: Предприемчивост е ключово умение за справяне в кризи

Как организациите реагират на външни сътресения като финансовата криза? А какво е поведението на предприемачите по време на кризи?

Това са част от темите, които дискутираха Тим Ворли и Ник Уилямс, преподаватели по предприемачество в  University of Sheffield по време на презентация в София. В България те разговаряха с мениджъри от различни организации, за да проучат отношенията между местния бизнес и правителството и каква е степента на гъвкавост на предприемачите в условията на криза.

„Все повече правителства в цяла Европа влагат много усилия да улеснят предприемачите и да „отгледат“ икономика чрез насърчаване на предприемачеството. Това е трансформация, която се случва през последното десетилетие в Европа и постепенно ще започнем да виждаме резултатите от нея. Ако тази тенденция продължи, предприемачеството ще има все по-голямо значение за икономиките“, каза Тим Ворли.

Различията между европейските страни са в начина, по който предприемачите реагират и се справят с предизвикателствата. Има и постигнати успехи и научени уроци, които могат да се споделят между предприемачите от Източна и Западна Европа.

„Разглеждаме гъвкавостта не само на организациите, но и на отделните хора – как те реагират на външни сътресения, колко устойчиви са на промени в пазара и сектора, в който работят, могат ли бързо да се възстановят и да продължат кариерното си развитие“, поясни Ник Уилямс.

Гъвкавостта (resillience) е свързана с устойчивостта (sustainability), когато става въпрос за изграждане на устойчив бизнес. „Но хората трябва да осъзнаят, че невинаги всичко върви по план и в такива случаи да знаят как най-добре да реагират. Когато говорим за индивидуални умения, имаме предвид предприемчивостта на хората. Те трябва да са гъвкави и да могат да реагират на промените, да са креативни и да развият такива умения, които да им помогнат да реагират позитивно в ситуация на криза“.

Превод от английски език: Мария Пламенова

Публикации от серията