Търси се герой на промяната

ПромянатаЗа трета поредна година Нова Броудкастинг Груп и фондация ПРОМЯНАТА (част от мрежата на международната фондация Reach for Change) търсят човека, който е намерил иновативно решение и притежава предприемачески дух и силна мотивация да постигне ПРОМЯНАТА в живота на възможно най-много деца.

В конкурса могат да участват физически лица и организации с нестопанска цел. Основното изискване към кандидата е да е намерил иновативно решение, което може да промени живота на децата в България и да е готов да се посвети на развиването и разрастването на това решение.

Идеята, която кандидатът ще представи трябва да бъде:

 • Новаторска, но и с потенциал за реализация: ПРОМЯНАТА търси иновативни идеи, които включват не само нетрадиционни и творчески методи за решаване на даден проблем, но и реални възможности за практическа реализация.
 • Идея в ранен етап на развитие: Предлаганата идея трябва да е в ранен етап на развитие, но предприемачът трябва да може да докаже, че е предприел първите стъпки за реализацията й.
 • Посветена на реална социална тема: Идеята трябва да е насочена към реално предизвикателство или проблем, който засяга значителен брой от децата на България.
 • Значителен социален ефект: Предложеното решение трябва да води до съществен и видим социален ефект за подобряване живота на децата в България.
 • Потенциал за системна промяна: Предложеното решение не бива да е ограничено до подобряване на живота на отделни деца и младежи, но да е ориентирано към дългосрочни системни изменения.
 • Потенциал за развитие: Идеята трябва да има потенциал за растеж и/или възпроизводство. В началото това може да е малък проект, но той трябва да има потенциал да се превърне в проект от национална или дори международна значимост и да промени живота на стотици и дори хиляди деца и младежи.
 • Потенциал за финансова устойчивост: Идеята трябва да бъде въплътена в проект, който има потенциала да прерасне в устойчив социален бизнес модел с дългосрочен финансов план.

Предимства на кандидатите:

 • Кандидатът трябва да е автор на идеята и инициатор на проекта.
 • Кандидатът трябва да има предприемачески дух и навици: Да е насочен към конкретни резултати, да има стремеж към постигане на целите, да бъде практичен и адаптивен.
 • Кандидатът трябва да притежава лидерски качества: Да е способен да вдъхновява хората и да ги увлича в работата.
 • Кандидатът трябва да е социално ангажиран: Той/тя трябва да е съпричастен към социалните ценности, да има готовност да отстоява правата на децата и силна мотивация да постигне реална промяна.

 

Победителят ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., което може да използва по свое усмотрение, включително като заплата за една година. В допълнение победителят ще получи професионални съвети и насоки, достъп до международна мрежа, както и нужната медийна подкрепа, за да може да развие плановете си и да постигне възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата.

Конкурсът е отворен за кандидатстване до 20 май 2016 г. на адрес: http://novatv.bg/gamechangers/.

Свързани публикации