Търсят се кандидати за участие в семинар „Machine Learning“, който ще се проведе в Сърбия

Центърът за разработки на Microsoft в Сърбия и Научен център Петница канят всички заинтересовани студенти да кандидатстват за участие в международния летен семинар „Machine Learning and Pattern Recognition“, който ще се проведе от 25 юли до 2 август 2015 г. в Петница.

По време на семинара, лектори от Центъра за развитие на Microsoft в Сърбия и експерти от Научен център Петница ще споделят дългогодишния си опит и познания в областта на машинното обучение. Програмата ще обхваща теми, свързани с: Основи на машинното обучение, Случайни дървета на решенията, Математиката при подпомогнатите векторни машини, Онлайн разпознаване на математически символи, Конволюционни невронни мрежи в компютърното зрение, Обработка на естествен език и извличане на единици/отношения, както и Автоматично откриване и разпознаване на езици в текстово съдържание.

machine learning

Всички дневни курсове ще включват теоретична и практическа работа, по време на която, участниците ще работят по задачи от проекта заедно с експерти, с цел подобряване на знанията им в посочените области.

Семинарът е отворен за заявления от всички заинтересовани студенти от техническите факултети, особено завършващите бакалавърски и магистърски програми. Заявленията трябва да бъдат подадени чрез изпращане на автобиография и мотивационно писмо на адрес psiml@petnica.rs. Крайният срок за изпращане на автобиография и мотивационно писмо е 8 май 2015 г.

Въз основа на изпратените автобиографии и мотивационни писма, кандидатите ще бъдат уведомени и поканени на следващия етап от подбора. Накрая, 18 участници ще получат покана за семинара.

Официалният език на семинара е английски.

Центърът за развитие на Microsoft в Сърбия (Microsoft Development Center Serbia) е основан през 2005 г. с цел разработване на алгоритми за разпознаване на ръкописен текст. Днес той е съставен от няколко екипа, занимаващи се с машинно обучение, в т.ч. изследването и класификацията на интернет съдържание, оптично разпознаване на символи, разпознаване и класификация на изображения, мониторинг и прогнозиране на данните. Освен това, в Центъра работят и екипи, разработващи продукти, като SQL Server, Azure, Office, Bing и Windows.

Свързани публикации