Търсят се студенти по маркетинг за Google Online Marketing Challenge

Всяка година повече от 50 000 студенти от 100 държави се в включват в конкурса Google Online Marketing Challenge, като целта е да създадат ефективна онлайн маркетинг кампания чрез Google AdWords. Това е чудесно упражнение за студентите, изучаващи реклама, маркетингови комуникации и нови медийни технологии.

Студенти, заедно с преподавател от университета, трябва да сформират екипи от 3 до 6 човека и да изберат капитан на отбора. Заедно трябва да изберат фирма от малкия и средния бизнес или организация с нестопанска цел, която има уебсайт, но не ползва приложението AdWords в момента или през последните 6 месеца. След това трябва да разработят маркетингова концепция с Google AdWords.

За участие в конкурса най-напред трябва да се регистрират преподавателите от университетите – в срок до 1 май 2012, а след тяхната успешна регистрация студентите трябва да се регистрират в срок до 11 май 2012, като посочат във формата за кандидатстване електронната поща на техния преподавател. Екипите трябва да подготвят предварителен доклад за тяхната кампания, след което да я стартират за 3 последователни седмици – това трябва да се случи до 8 юни 2012. След края на кампанията (не по-късно от 15 юни 2012) екипите трябва да изготвят още един доклад – заключителен, в който да бъдат описани резултатите от триседмичния им експеримент.

Оценяването на проектите ще стане от екип на Google и независими специалисти от целия свят, които ще изберат най-добре представилите се отбори на базата на успеха от кампанията им и качеството на състезателните им доклади. Отбори, работещи с организации с нестопанска цел ще се състезават и за награди за социално въздействие.

Глобалните и регионалните победителите ще бъдат обявени към края на юли 2012, а победителите на награди за социално влияние – към края на август 2012.  Победителите на глобално ниво ще получат седемдневно пътуване до Сан Франциско, включващо един ден в главния офис на Google в Калифорния, където ще се срещнат с представители на AdWords и маркетингови екипи. Те ще получат и чисто нови лаптопи заедно с още награди. Регионалните победители и техния професор ще получат пътуване до регионален офис на Google, лаптопи и други награди.

За да регистрирате за участие своя отбор посетете този линк , а повече информация относно конкурса можете да получите от тук и тук.

Свързани публикации