TÜV AUSTRIA Management Program

TÜV AUSTRIA Management Program

До 02.09.2013г. може да кандидатствате за пълна стипендия към TUV AUSTRIA Management Program в България. За целта трябва да се включите в обявения от JobTiger и TUV Austria Academie конкурс.

Курсът на обучение включва шест модула, които ще се проведат в периода 27 септември – 30 ноември. В тях ще се обсъждат направления като:

  • Бизнес икономика
  • Маркетинг и взаимоотношения с клиентите
  • Мениджмънт на проекти
  • Бизнес комуникация
  • Управление на риска
  • Управление на качеството и други.

Повече информация може да намерите тук.

Публикации от серията