TÜV Рrogram for Tourism

TÜV Рrogram for Tourism

До 12.09.2013г. може да кандидатствате за пълна стипендия към TUV Рrogram for Tourism in Bulgaria. За целта трябва да се включите в обявения от JobTiger и TUV Austria Academie конкурс.

Целият курс на обучение се състои от три модула и общо девет дни, като в него е включен тест за компетенции, който показва персоналните насоки и нива на развитие в областта на мениджмънта, комуникациите и продажбите. Всички участници получават  сертификат от TUV Austria Academy. Този курс ви дава възможност да получите Business Manager Cert ISO17024, при препокриване на два допълнителни модула от TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма.

До 13.09.2013г.  ще бъдат уведомени кандидатите, които ще бъдат включени във финалния подбор. Одобреният кандидат ще се обучава по следната програма:

 • Качество на туристическото обслужване (13 – 15 септември 2013) – Ще се разглеждат три основни направления:
  1. Как да постигнем и измерваме качеството на туристическата услуга
  2. Управление на връзките с клиента
  3. Туристическо обслужване в интеркултурна среда
 • Управление на търсенето и предлагането (20 – 22 септември 2013):
  1. Фирмена идентичност и бранд в Туризма
  2. Промоция и реклама
  3. Стратегии за управление на търсене и предлагане
 • Иновации в туризма (04 – 06 октомври 2013):
  1. Ийлд (Yield) Мениджмънт
  2. Интернет маркетинг
  3. Системи за сертициране на качеството
 • TÜV AUSTRIA Academy Certification module (20 октомври 2013)

Повече информация може да намерите тук.

Публикации от серията