Успешно завърши първият Data Programming Boot Camp организиран от GfK България

16 март 2016 Спонсорирана публикация

GfK България реализира първото си обучение Data Programming Boot Camp, по време на което участниците научиха каква обработка на данни стои зад всяко едно пазарно проучване. В края на обучението, на специална церемония, 13-те завършили Data Programming Boot Camp, получиха своите сертификати от GfK България за успешно преминат курс и обсъдиха възможности за професионално развитие в местния офис на компанията.

Data Programming Boot CampИнтересът към първия Data Programming Boot Camp бе голям, тъй като той даде отлична възможност за придобиване на нови знания и добавяне на допълнителни умения за това как се работи с данни, използвайки реални примери от сферата на маркетинговите изследвания, изследванията на потребителските мнения, нагласи и поведение.

Data Programming Boot Camp се случи в рамките на 6 седмици, през които посредством теоретични и практически сесии, лекторите от GfK България помогнаха на участниците да добият допълнителни знания за процесите по обработването на данни от пазарни проучвания, чрез програмиране на Quantum. По време на обучението, участниците преминаха през учебна програма, покриваща материята за това как данните от маркетингови проучвания се валидират, рекодират, записват и използват за изготвяне на таблични доклади.

Предоставена бе и допълнителна информация за обработката на данни с SPSS и UNIX. По време на обучението, участниците имаха възможност да проверяват текущо степента, в която навлизат в материята, чрез разнообразие от упражнения и тестове по Quantum програмиране. Поставените групови задачи дадоха възможност на участниците не само да стигнат заедно с лекторите до най-правилното решение, а и да се забавляват с интересните истории, свързани с професионалното ежедневие на преподавателите. Участниците имаха възможност за допълнително упражняване на придобитите знания чрез отдалечен достъп.

По време на връчването на сертификатите в края на Data Programming Boot Camp, участници и лектори заедно направиха обобщение на наученото по интерактивен начин чрез групова игра. Участниците споделиха, че биха се впуснали отново в следващо предизвикателство организирано от GfK България, защото са впечатлени от сериозното отношение, добрата организация и възможността да се отработи и затвърди всеки един от преподаваните теоретични елементи. Според Вяра, един от участниците, „емоцията и страстта, с която се преподаваше, неизменно води до успешно начинание.“

След завършване на Data Programming Boot Camp, участниците имат необходимите знания и умения да се справят с реални работни проекти, свързани със стандартни пазарни проучвания. И както споделя Александър, също участник в Data Programming Boot Camp, „Изцапай си ръцете с данни. Задавай (си) много въпроси. Забавлявай се.“

Публикации от серията