Електрическа крушка вместо Wi-Fi рутер?

Електрическа крушка вместо Wi-Fi рутер?

Безжичната интернет връзка се е превърнала в условие от първа необходимост. В живота ни тя е не по-малко важна от електро- и водоснабдяването. Истината, обаче, е, че радиовълните, чрез които се предава информацията при Wi-Fi технологията, създават някои затруднения. Капацитетът им е ограничен и са скъпо удоволствие, сигурността на данните не е гарантирана. Тези ограничения не отговарят на изискванията, които налага постоянно нарастващото количество информация, предавана по този начин.

След сериозна научноизследователска дейност в полето през 2011 г. проф. Herald Haas предлага решение на този проблем. Революционното му откритие е, че чрез всяка електрическа крушка на планетата може да се предава оптичен безжичен интернет сигнал. Данните се предават чрез мигане на LED светодиоди. Идеята идва от морзовата азбука.

Светлината е част от електромагнитния спектър. Нещо повече, спектърът на видимата светлина е 10 000 пъти по-голям от този на радиовълните. Умножете това число по броя на крушките в света и си ги представете като подобрени рутери… Непредставим и впечатляващ резултат, нали?

За да може технологията да заработи, познатите стандартни крушки трябва да бъдат заменени със смарт LED светлини. Лъчите трябва да се насочат към приемник, който да ги преобразува в електромагнитен сигнал. По думите на проф. Haas скоростта на предаване на информацията чрез светлината е много по-висока от онази, с която сме свикнали. Екипът му се надява в бъдеще всеки смартфон да е снабден с фотодетектор в ролята на приемник на сигнала.

Относно сигурността: този сигнал не може да се ползва от съседите ви. Светлината не прониква през стени. И това е най-незначителното съображение. Тази технология може да се използва в болници, в самолети, за едновременно осветяване на магистрали и информиране на пътуващите за трафика по тях и т.н. Li-Fi технологията е по-евтина и е природосъобразна.

По проекта се работи с пълна пара. За широкото приложение на Li-Fi връзката се досещате и сами. Възможно е за трансфер на данни да служат уличните лампи, осветлението в транспортните средства или където и да е другаде. Откъснатите от цивилизацията кътчета ще са все по-малко. Това не е перспектива за далечното бъдеще, а за близките години. И всеки бизнес може само да профитира от нея.

Свързани публикации