Фокусираният към решения подход – основен метод в Програмата за подпомагане на служители

„Програмата за подпомагане на служители”, /JobTiger я предлага като услуга/, е вид специализирана помощ, която се базира на един от по-новите подходи в областта на психологията, терапията и консултирането – а именно, „фокусиран към решенията подход” (ФРП). Този метод възниква през 70-те години на ХХ век и в началото е познат като „Фокусирана към решения кратка терапия”. Понастоящем се ползва от много консултанти и терапевти по света, при това, често в широк социален аспект. ФРП включва освен фокусирана към решения терапия, така и някои други направления (като Ретийминг – програма за работа с екипи, Насочен към решения коучинг, Фокусирани към решения лидерски умения и др.). Основна концепция в подхода е да бъде доведен консултираният до желаното от него бъдеще, вместо фокусът да е върху неговото (травматично) минало. Освен от професионалисти, ФРП може да се използва за самопомощ и от самите клиенти в различни ежедневни ситуации.

Стив де Шейзър и Инсу Ким Берг (от Център за кратка фамилна терапия, Милуоки, САЩ) са съавтори на Фокусираният към решения подход. Те се интересуват от това, което клиентът вече практикува като поведение, което може да допринесе за решението на проблема. Освен това, двамата изследователи разбират, че ако човек знае къде иска да стигне (решението на неговия проблем), то стигането дотам става доста по-вероятно.

При ФРП се избягват съзнателно всички теории за на човешкото поведение, за разлика от класическите терапевтични подходи. Животът се разглежда като много по-богат от всяка обясняваща го теоретична матрица. За разлика от това, технологично погледнато, подходът е като при другите видове терапии – базиран на разговор между терапевт и клиент. По-конкретно казано, това е специализиран и структуриран разговор, в хода на който, терапевт и клиент се опитват да конструират една по-добра реалност за клиента.

При този вид терапия се избягват дългите терапевтични сесии. Подходът е насочен към кооперативност между клиент и професионалист, резултатите се постигат бързо във времето и не се създава зависимост у клиент и терапевт. Основна цел на срещите и разговорите е да се постигне търсената промяна и да се реши максимално бързо проблемът на клиента. Самите терапевти пък не ползват професионален жаргон, а разговорът се води на прост език, максимално близък до този на консултирания.

ФРП е много продуктивен и работещ подход в психологията и е изключително широко използван в „Програмата за подпомагане на служители”. Много често консултираните клиенти успяват в съвсем кратки срокове да намерят решения на трудности и проблеми, а общото усещане е не толкова като за специализирана терапия, а по-скоро, като за приятелски разговор с експерт-психолог.

Свързани публикации