Изпадали ли сте в такива стресови ситуации?

Разнообразни са факторите, които могат да повишат стреса на работното място. Филм на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа се опитва да идентифицира и направи обобщение на основните рискове за появата на прекомерен стрес на работното място и различните начини, по които хората реагират на напрежението.

Дали днес, 28 април – Световният ден за безопасност и здраве в работата, ще разпознаете себе си и своите реакции в действията на главния герой Напо и неговите колеги?
Филмът е без реплики и е подходящ за хора от всякакви браншове.

Свързани публикации