До края на 2016 почти половината свят ще бъде онлайн!

До края на 2016 почти половината свят ще бъде онлайн!

Според актуално проучване на ООН, до края на настоящата година, почти половината от световната популация ще бъде онлайн. Тази тенденция обаче все още е свързана основно с развитите страни. В тях над 80 % от хората използват активно интернет, като това се обяснява с факта, че мобилните мрежи се разрастват главолномно, а цените за употребата на този тип услуги стават все по-ниски.

В развиващите се страни обаче тенденцията е друга – в тях само около 40 % от населението има достъп до интернет. Информацията за по-слабо развитите страни е дори по-контрастна – там едва 15 % от хората са „онлайн“. В Африка, например, един на десет души използва интернет. Нещо повече – според проучването на ООН, „офлайн“ населението е съставено предимно от жени, възрастни хора, без образование и живеещо под прага на бедността. В доклада на ООН се казва, че в тези региони днес нивото на достъп до интернет отговаря на това през 1998 за развитите държави. Тоест – изоставането е с почти 20 години.

Глобално, 47 % от световната популация има достъп до интернет. ООН предвижда до края на годината още 3,5 милиона души да влязат в „мрежата“. До 2020 година целта е тези проценти да нараснат на 60, като бъдат достигнати и основно по-слабо развитите региони. Специалистите от ООН твърдят, че това е възможно благодарение на все по-бързо развиващите се 3G и 4G мрежи, намаляващите цени на услуги и съоръжения, свързани с разпространението на интернет и излизането на мобилните компании извън центровете на вече развитите държави.

Свързани публикации