Гърция, България и най-добрите пенсионни системи в света

Гърция, България и най-добрите пенсионни системи в света

Гърция е на топа на устата за всички в момента – от президентите, през медиите, до квартални кафенета, а един от големите спорни моменти в историческите преговори между кредиторите и южната ни съседка е пенсионната система. Международната общност изисква сериозно орязване на пенсиите в страната, които се явяват основен бюджетен разход. В България постоянно се дивим на добиващите капка по капка популярност факти, свързани със социалните придобивки точно зад границата ни. Гръцката пенсионна система обаче всъщност не е приемана за една от най-добрите в света.

Ежегодното проучване Melbourne Mercer Global Pension Index изследва всяка година пенсионните системи в глобален мащаб, оценявайки ги по над 50 показателя. Актуалната класация показва следният топ 10 в световен план:

  1. Дания
  2. Австралия
  3. Нидерландия
  4. Финландия
  5. Швейцария
  6. Швеция
  7. Канада
  8. Чили
  9. Великобритания
  10. Сингапур

Проучването обхваща 58% от световното население, и в интерес на истината, Гърция и България не са сред изследваните страни.  Но фактът, че в топ 10 намират място само две държави от Еврозоната – Нидерландия и Финландия, а дори Германия, където пенсиите са далеч по-високи от гръцките, а пенсионната система е несравнимо по-усточйива, остава извън челните места (на 11-та позиция), е достатъчно показателен дали южната ни съседка би намерила място сред най-добрите.

Положението се изяснява още повече, като се разгледа методологията. Класацията е разделена на три подиндекса, съответно за „адекватност“, „цялост“ и „устойчивост“.

mercer_index

Подиндексът за адекватност допринася за 40% от общата тежест на резултата на една страна и показва как пенсионната система работи в полза на хората с ниски и средни доходи. Освен това той отчита ефикасността на системата, спестяванията на домакинствата и броя собствени жилища. Победител в класацията по този индекс е Австралия.

Подиндексът за цялост допринася за 25% от общата тежест на резултата и изследва комуникацията, разходите, управлението, регулациите и защитата на пенсионните планове в рамките на дадена държава. Чрез него се отчитат и допълнителните пенсионни стълбове. Дания оглавява подреждането по този показател.

Подиндексът за устойчивост представлява 35% от общата тежест на резултата. Той измерва колко устойчив е пенсионният фонд на дадена страна, измервайки различни макроикономически показатели, като покритие на частните пенсионни схеми, съотношението на пенсиите към БВП, държавния дълг и очакваното демографско развитие. Финландия е страната, представила се най-добре през изминалата година в това отношение.

Свързани публикации