HR и офисен хумор (7)

Офисният човек е странен биологичен вид, който все някога, ще се обособи в отделен еволюционен клон. Ако се запознаете с навиците и особеностите му, ще се убедите, че е така и е само въпрос на време да бъде категоризиран от биолозите. Дотогава, можете да поразмишлявате над странностите и характеристиките на „Homo officecus“ – с намигване и усмивка.

Публикации от серията