Кои са 8-те вида интелигентност

Какво означава твърдението, че някой е интелигентен? Какъв смисъл влагате при употребата на определението „умен“? Д-р Howard Gardner години наред се занимава с психология на развитието. В това видео обобщава своите наблюдения за различните видове интелигентност в опит да развенчае мита, че съществува само един вид – интелигентността, която се измерва количествено най-вече чрез стандартизираните IQ тестове (отчитащи 1 и 2 от списъка по-долу). Д-р Gardner разграничава осем вида интелигентност, като смята, че съществуват поне още няколко некласифицирани до момента:

  1. Езикова интелигентност – или колко добре умеем да си служим с езика.
  2. Логическа/математическа интелигентност – умението твърденията да се обосновават и доказват експериментално.
  3. Музикална интелигентност – способността да се оценява или създава музика с глас или чрез музикален инструмент.
  4. Пространствена интелигентност – присъща на онези, които се ориентират добре в пространството по един или друг начин – пилоти, но и хирурзи.
  5. Интелигентност на тялото/движението – характерна например за атлетите и танцьорите.
  6. Междуличностна интелигентност – разбирането, общуването, сътрудничеството, мотивирането на другите хора.
  7. Интелигентност, свързана със себепознанието – способността да разбираме самите себе си – особено важна в съвременния свят, в който имаме по-голяма възможност да избираме как да живеем живота си и какъв да е кариерният ни път от когато и да било преди в историята.
  8. Интелигентност на естествоизпитателя – макар че изглежда, че днес сме по-далече от природата, мозъкът ни е адаптивен и използва умението да разграничава един от друг обектите и явленията – ползваме го за избор от два пуловера в магазина, а не на билки в гората например.

Д-р Gardner говори за два допълнителни вида интелигентност:

Педагогическа интелигентност – не само да притежавате подчертано висока интелигентност от вече изброените видове, но и да можете да преподадете знанията и уменията си на други хора, при това ефективно. Интересното е, че малките деца имат такава способност, която повечето загубват с времето.

Екзистенциална интелигентност – търсенето на отговорите на големите въпроси за живота. Интелигентност, която е тясно свързана с човешката ситуация и не е присъща на животните. За сметка на това, децата притежават такава интелигентност.

Без значение дали ще приемем, че видовете интелигентност са осем, десет, дванайсет или повече, необходимо е да се борим срещу монопола на единствената интелигентност, която ни поставя оценки и етикети. Животът е кратък и ако се фокусираме върху развиването на един вид, няма да имаме време за останалите. Това е въпрос на индивидуална преценка в зависимост от ценности и желания, а не готов отговор, който науката може да ни даде.

Чуйте повече по темата във видеото.

Публикации от серията