Screen Shot 2012-12-27 at 10.27.42 AM

Мая Александрова и нейните „зелени“ инициативи