Спортът подпомага кариерата на жените

На завършилата преди броени дни Олимпиада бе поставен нов рекорд, който досега няма прецедент – във всеки отбор, от всички 205 участващи национални делегации, имаше поне една жена. Този факт е бил забелязан и от консултантската компания Ernst & Young, която е съставила „бяла книга” (с препоръки), под заглавието „Високи резултати: признаването на силата на жените да стимулират бизнеса и икономическия растеж”. В документа спортът е посочен като добра практика, а работодателите са призовани да се възползват от „един от най-обещаващите нови пазари: жените”.

Бялата книга се фокусира около известността, която са постигнали жените в спорта, влиянието, което жените имат върху бизнеса и начините за преодоляване на преградите пред тях. Данните от доклада сочат също, че спортът има позитивен ефект върху кариерното развитие на жените. Предварително проведено проучване показва, че 81% от жените на високи мениджърски позиции са практикували някакъв спорт, а 69% от тях са заявили, че спортът им е помогнал да развият лидерските си качества, като това позитивно се е отразило на кариерното им развитие.

Публикации от серията