Високоплатени професии за хора, които не обичат стреса

Високоплатени професии за хора, които не обичат стреса

Мислите, че не съществува работа, която е високоплатена и при това не изправя косата ви? Помислете пак. Оказва се, че има професии, при практикуването на които нивата на стреса са относително ниски, а печалбите – завидно високи. Лорънс Шаткин, експерт по кариерна информация, сравнява средната заплата и нивата на стреса на 767 професии, признати от американското министерство на труда, за да открие онези от тях, при които възнагражденията са високи, а нивата на стреса – ниски. Списъкът му е публикуван от Business Insider.

Нивата на стреса са изчислени по скала от 0 до 100, като колкото по-малка е цифрата, толкова по-малко е стресът. Средната годишна заплата е изчислена на базата на статистически данни за 2014 г. Разбира се, ситуацията в България не е непременно идентична, но поне можете да се ориентирате с какво ще живеете охолно и спокойно в САЩ, ако съдбата ви „завлече“ там.

Ортодонти

Ниво на стреса: 67.0

Средна годишна заплата: $196,270

Какво правят: Изследват, диагностицират и лекуват денталните отклонения и аномалиите в устната кухина. Проектират и създават приспособления за подравняване на зъбите с цел поддържане на добрата им функция и външен вид.

Корабни инженери и архитекти

Ниво на стреса: 67.0

Средна годишна заплата: $94,040

Какво правят: Те проектират, строят и поддържат кораби, в това число самолетоносачи, подводници, ветроходи и танкери. Работят върху стабилността на корпусите, върху системите за задвижване и управление на корабите.

Хардуерни инженери

Ниво на стреса: 67.0

Средна годишна заплата: $106,930

Какво правят: Проучват, проектират, разработват и тестват компютри и компютърно оборудване за търговски, индустриални, военни или научни цели.

Учени, изследващи хранителните стоки

Ниво на стреса: 55.8

Средна годишна заплата: $65,340

Какво правят: Гарантират, че храната е безопасна.

Астрономи

Ниво на стреса: 62.0

Средна годишна заплата: $110,440

Какво правят: Наблюдават, изследват и интерпретират астрономическите феномени, за да увеличат познанието за вселената и да приложат тази информация към проблемите, засягащи човечеството.

Икономисти

Ниво на стреса: 63.3

Средна годишна заплата: $101,450

Какво правят: Икономистите изучават производството и разпространението на ресурсите, благата и услугите.

Политолози

Ниво на стреса: 60.8

Средна годишна заплата: $100,900

Какво правят: Политолозите изучават произхода и развитието на политическите системи и тенденции и анализират техните структура и функции.

Математици

Ниво на стреса: 57.3

Средна годишна заплата: $103,310

Какво правят: Провеждат научни изследвания в областта на математиката. Разрешават проблеми в различни полета, използвайки математически методи.

Преподаватели по право

Ниво на стреса: 62.8

Средна годишна заплата: $122,280

Какво правят: Водят курсове по право.

Актюери

Ниво на стреса: 63.8

Средна годишна заплата: $107,740

Какво правят: Актюерите са специалисти, които анализират финансовите разходи за риска и несигурността. Те отговарят за създаването на финансови и застрахователни продукти, схеми за здравно и пенсионно осигуряване.

Физици

Ниво на стреса: 61.3

Средна годишна заплата: $117,040

Какво правят: Провеждат изследвания в областта на физичните явления, развиват теории въз основа на наблюдения и експерименти, разработват методи за прилагане на физичните закони и теории.

Оптици

Ниво на стреса: 70.3

Средна годишна заплата: $111,640

Какво правят: Оптиците извършват очни прегледи и проверяват за проблеми със зрението. Ако е необходимо, предписват очила или контактни лещи.

Мениджъри компютърни и информационни технологии

Ниво на стреса: 64.3

Средна годишна заплата: $132,570

Какво правят: Помагат за определянето на цялостната политика на дадена организация по отношение на информационните технологии и формулирането на конкретните й цели. Те са отговорни за прилагането на подходящи технологии, които да посрещнат тези цели.

Арт директори

Ниво на стреса: 69.0

Средна годишна заплата: $96,650

Какво правят: Арт директорите са отговорни за визуалния стил и изображенията в списания, вестници, опаковки на продукти, както и кино- и телевизионни продукции.

Статистици

Ниво на стреса: 64.0

Средна годишна заплата: $ 83 310

Какво правят: Използват статистически методи за събиране и анализиране на данни, които служат за решаването на реални проблеми в бизнеса, науката и други полета.

Геолози (с изключение на хидролози и географи)

Ниво на стреса: 62.5

Средна годишна заплата: $108,420

Какво правят: Те изучават състава, структурата и другите физични характеристики на Земята.

Разработчици на софтуерни приложения

Ниво на стреса: 65.0

Средна годишна заплата: $96,260

Какво правят: Разработват, създават и модифицират софтуера на компютърни приложения или специализирани програми.

Разбира се, всеки подобен списък е твърде условен и някои специалисти могат да оспорят статистическите показатели. Освен това не бива да се забравя какво системно усилие стои зад високото възнаграждение, което обикновено е предхождано от поне четири години специализирано образование, доста изпити и немалко стрес.

Кои са професиите, които предлагат комбинация от висока заплата и малко стрес, според вас?

Свързани публикации