Най-важните тенденции в технологиите през 2017

Най-важните тенденции в технологиите през 2017

Нов доклад подчертава колко е важно да се мисли в перспектива за влиянието на технологиите в бизнеса.

Ако се занимавате с логистика и не сте в крак с новостите в областта на генетиката, може да пропускате значителната промяна, която предстои във вашата индустрия, предава за Inc. Bartie Scott.

Това е нейният извод от новия доклад за тенденциите в технологиите през 2017. Учените, които се включват в него, проследяват големите промени в технологиите всяка година през последното десетилетие и анализират какво ще е тяхното влияние в различни професионални области. Данните, събрани в доклада, целят да информират предприемачите и собствениците на бизнес за предстоящи трансформации, опасности и възможности в рамките на всяка конкретна индустрия.

Тазгодишният доклад, съставен от Future Today Institute, е особено наситен с нови данни. През 2016 голям напредък беше отбелязан в няколко сфери, сред които автоматизацията, изкуственият интелект, смесената реалност, роботиката и автономните превозни средства, като някои от постиженията са масово известни и приложими. Макар че има какво да видим и през 2017, индустриите, които тези технологии ще засегнат, на са очевидни на пръв поглед.

Дроновете, например, са ключова тенденция в работата на занимаващите се с реклама и маркетинг. Същото важи и за генното модифициране в рамките на логистична фирма (тъй като напредъкът в областта на растителните науки може да доведе до промени в селското стопанство и производството на храни, а като резултат, да се наложат промени в доставките и логистиката).

Една от най-важните посоки на развитие на технологиите е изкуственият интелект. Той се появява в списъка едва през последните две години, което говори за това колко бързо са се развили приложенията на тези технология. “AI“ (artificial intelligence) бързо се превърна в модерна, често използвана дума, но в доклада се казва, че е време „да мислим за изкуствения интелект като за следващ пласт от технологията, който ще бъде интегриран във всичко, което правим в професионален план“.

Независимо в какво е специализирана вашата фирма, не мислете, че приложението на технологиите, свързани с изкуствения интелект, е в неопределеното, далечно бъдеще. Обучете себе си и екипа си, за да сте подготвени за последствията от постиженията в областта на технлогиите и да подобрите перспективите за своя бизнес.

Свързани публикации