Александра, XS Software: Онлайн маркетинг се учи в практиката

Александра отговаря за онлайн маркетинга на игрите, създадени от българската компания XS Software. Мотивират я силният екип и възможността за експеримент и креативност.

В JobTiger.tv Алекс отговори на въпросите:

Кои са основните канали за онлайн маркетинг на онлайн игрите?

Как учи и търси информация за работата си и как човек може да се подготви за такава позиция?

Какъв е ефектът от видео и онлайн игрите върху поведението на българите?

Какви игри играе?

Какво е бъдещето на онлайн игрите?

Свързани публикации