Американският университет в България приветства един от своите бивши студенти със завръщането му в ролята на новия президент

 Страци Кулински е първият роден в България лидер на университета и възпитаник от първия випуск

IMG_0701Американският Университет в България (www.aubg.edu), лидер в либералното образование и акредитирана институция за висше образование в САЩ и в България, обяви на 1 декември 2015 г., че университетското настоятелство е назначило Страци Кулински за президент.

Президентът Кулински е дългогодишен поддръжник на АУБ, член на настоятелството на университета, бивш член на университетския съвет и доказан професионалист с международен бизнес опит и умения да работи в многонационални организации и среди. Той е един от първите студенти, прекрачили прага на Американския Университет в България при откриването му през 1991 година и завършили през 1995. Страци има и магистратура по Бизнес Администрация от престижното училище Уортън в Университета на Пенсилвания. Неговата професионална кариера се простира над двадесет години в създаване и изграждане на пазарна стойност за медиите, телекомуникациите, и високо технологичните компании из Европа, в Северна и Южна Америка, Африка и Азия, и с назначения в Лондон, Вашингтон, Москва и Силициевата долина край Сан Франциско. Президент Кулински внася в АУБ глобална преспектива, предприемаческа нагласа, фокус върху управлението на човешки ресурси, както и многостранен набор от умения в партньорските отношения, стратегията и финансите, правни и регулаторни въпроси, както и маркетинг.

„Бордът е изключително доволен, че президентът Кулински застава начело на университета“, сподели Професор Иван Манев, председател на настоятелството на АУБ. „Страци е правилният човек, който може да направлява университета и да го приведе към устойчиво развитие през следващите години. Той се ползва с уважение сред настоятелството и е колега, с когото сме работили в тясно сътрудничество през последните години. Страци е човек с непоколебим ентусиазъм за Американския Университет. Неговите задълбочени познания за силните страни на АУБ и предизвикателствата пред него, стратегическото и творческо мислене, бизнес и многонационалната проницателност, както и лекотата, с която той изгражда взаимоотношения и комуникира, му помогнаха да стане нашия естествен избор. Ние избрахме Страци единодушно, което показва нашата увереност в неговите умения да изведе АУБ до нови висини“.

Президентът Кулински сподели: „Аз съм развълнуван да се върна обратно у дома – в АУБ. Бидейки част от първия випуск, моята ангажираност е дълбока и лична. За мен това не е просто промяна в кариерен план – тове е едно повторно завръщане в моята общност и моето семейство – Американския Университет в България”. Той добави: „Като поемам длъжността на Президент на АУБ, аз съм въодушевен да допринеса моето време и енергия и да работя в тясно сътрудничество с нашите студенти, преподаватели, служители, с настоятелството, с унивеситетския съвет, с поддръжници и заинтересовани страни от общността на местно и междунароно ниво, за да подсигурим дългосрочния успех на нашата мисия. Моите приоритети за първите месеци са да се обърна към всички от разширеното общество на АУБ, да комуникирам открито с всички, които са част от университетското семейство, и да представя работна култура на ангажираност и предприемаческа инициатива във всяко нещо, което правим“.

Президентът Кулински ще започне работа през януари 2016, непосредствено преди началото на новия семестър.

Свързани публикации