JobTiger дава стипендии за австрийската мениджърска програма TÜV AUSTRIA Management Program

TÜV AUSTRIA Management Program

JobTiger.bg обявява конкурс за една пълна стипендия на стойност 2400 Eвро и една половин стипендия, в размер на 1200 Eвро за TÜV AUSTRIA Management Program.

Към момента, над 40 български мениджъри са завършили в международно акредитираната програмa на TÜV AUSTRIA Academy. На успешно завършилите програмата се издава TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert – високо реномираната международна сертификационна и мониторингова група, част от топ-институциите, предоставящи независимо сертифициране.

За кого е предназначена?

TÜV AUSTRIA Management Program е предначначена за работещи експерти с амбиции да развиват своята професионална кариера като мениджър или ръководител на екип, както и за току-що завършили бакалаври, които желаят да получат по-висока сертификационна степен.

TÜV AUSTRIA Management Program позволява на завършилите я да развият своя бизнес нюх и да натрупат познания в областта на икономика, право и маркетинг, с цел обогатяване на уменията за работа с клиенти и комуникация.

За кандидатстване:

Кандидатите могат да заявят участие в конкурса, като изпратят автобиография и мотивационно писмо, в което защитят тезата “Защо заслужават да спечелят стипендията за TÜV AUSTRIA Management Program”.

Кандидатурите се изпращат на адрес tuv@jobtiger.bg

Срокове:

Можете да кандидатствате до 26 март 2013г. 29 март 2013г.

До 30 март 2013г. всички номинирани кандидати ще бъдат  уведомени по имейл, че продължават напред.

Финалът ще се проведе на 31 март 2013 в София и ще включва – групова дискусия и личностни интервюта.

Повече за TÜV AUSTRIA Academy

TÜV AUSTRIA Academy е реномирана тренинг институция на TÜV AUSTRIA Group. Нашата работа се фокусира върху семинари и курсове за квалификация. Актуалност и акцент върху практическите знания са в основата на нашите образователни курсове и публикации. Екипът на TÜV AUSTRIA Academy се състои от уважавани специалисти от всички експертни области на TÜV AUSTRIA Group, както и от известни компании и институции и осигурява тренинг на високо и модерно ниво.

TÜV AUSTRIA програмите са създадени в партньорство между TÜV AUSTRIA Academy и ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България, базирани са на TÜV AUSTRIA Academy ноу-хау и са съобразени с потребностите на българския пазар.

Институтът за Хуманистичен мениджмънт ХуМан е сдружение с идеална цел, което разглежда актуалните предизвикателства в бизнеса и разработва решения. Ангажирани сме с популяризиране на значимостта на човешкия фактор.  Стандартите за качество и нововъведения не могат да бъдат реализирани, както и конкурентноспособността не може да бъде постигната, без жизненоважната роля на човешкия фактор в организацията.  За повече информация, моля, посетете www.human.bg.

Публикации от серията