Как lean практиките променят мотивацията?

От 2009-та година на глобално ниво в SAP се въвеждат нови принципи за организация на работата. За lean и scrum методите ни разказа Моника Ковачка-Димитрова. Тя е в SAP Labs Bulgaria от 14 години – започва като quality engineer, минава през позициите developer, team leader, мениджър екип, vice president на отдел. В момента е проектен мениджър на Lean центъра, който e специално звено в SAP, отговаря директно пред Борда и помага за разпространяване на lean и scrum практики в SAP локациите по света.

За „lean“ и „scrum“ 

„Lean е философия за организиране на работата, която залага, от една страна, на постоянно подобрение, от друга – на силата на хората. Защото когато хората извършват работата и са най-близо до нея, според lean философията те са най-добрите, които могат да кажат по какъв начин може да се направи подобрение – не мениджърите, нито CEO-то, а хората, които извършват всекидневно тази дейност.“

„Scrum пък е работата на организиране вътре в проектите – гъвкава методология на организация с много ясни роли и итеративен принцип на доставяне на функционалността с постоянна връзка с клиентите, за да знаем, че сме в правилната посока и правим правилните неща за тях – по това се различава от plan-driven development.“

„Основното подобрение е в работата на самите хора. Те сами могат да планират и да намират нови начини, за да извършат работата точно в този екип. Това изцяло промени мотивацията на хората, защото когато участват в процеса на създаване на продуктите, те са много по-мотивирани, свързват собственото си име с този продукт.“

„Много е мотивиращо, защото виждаме как хората стават много по-мислещи и по-мотивирани да дават максимума, а не чакат някой да дойде и да им каже нещо. Когато видят проблем, реагират веднага“.

Във видеото ще чуете и конкретен казус, с който Моника демонстрира резултатите от lean подхода.

Съществуват много онлайн ресурси за lean практиките, но добре описани ще ги намерите в специализирания блог Leanblog.org

 

Публикации от серията