Румяна Парушева оглави комуникациите на Siemens България

Rumyana_Parusheva_SiemensРумяна Парушева оглави отдел „Комуникации и връзки с институциите“ в Siemens България  след спечелен конкурс. Тя ще отговаря за корпоративните комуникации и другите публични дейности, насочени към затвърждаване на имиджа на компанията като инкубатор на иновации и отговорен член на обществото.

Румяна Парушева има над 15 години опит в сферата на медиите и връзките с обществеността. Преди да се присъедини към екипа, тя е заемала ръководни постове в печатни и електронни медии. Като мениджър „Връзки с обществеността” на голяма българска технологична компания тя отговаря за рекламната и комуникационна политика на фирмата, съдействайки за изграждането на конструктивни взаимоотношения с медии, партньори и клиенти.

Румяна Парушева е завършила Факултета по журналистика и масови комуникации към СУ „Св. Свети Климент Охридски”. Притежава магистърска степен по специалността „Медии и междукултурни комуникации” от Европейския университет „Виадрина”, Франкфурт на Одер, Германия. Владее английски, немски и руски език.

Свързани публикации