Срокът за кандидатстване за пълна стипендия за TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма се удължава до 29 март

За първа година JobTiger обяви конкурс за пълна стипендия на стойност 2400 Eвро и една половин стипендия, в размер на 1200 Eвро за TÜV AUSTRIA Management Program, в партньорство с Института за Хуманистичен мениджмънт ХуМан – сдружение с идеална цел, което разглежда актуалните предизвикателства в бизнеса и разработва решения. Въпреки, че крайният срок изтече на 26 март все още получаваме кандидатури на имейла и решихме да удължим крайният срок до 29 март 2013г.

TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма акцентира върху практическите знания, предадени от доказани референти – български и чуждестранни успешни мениджъри и експерти с опит в различни бизнес сектори. Завършилите програмата получават TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert, а практическата насоченост на обучението, важността на разглежданите теми, представянето им от успешни в работата си действащи мениджъри и експерти осигурява реални възможности за ефективна подготовка на участниците за предизвикателствата на работното ежедневие.

Сред лекторите в TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма са български и чуждестранни успешни мениджъри и експерти с доказан практически опит в различни бизнес сектори, готови да споделят своите знания, умения и опит.

Анселмо Капороси е председател на Обсерваторията на структурните фондове и Европейски програми на Италианската търговска камара в България. Той е следвал развитието и прилагането на различните фази на процеса на тренинг и обучение – анализ на потребностите, баланс на компетенциите, оперативно планиране на курсове за обучение, кариерно консултиране, оценка на уменията и развитието на модели за установяване на работа и автономен растеж на работата.

Д-р Антонио Мелелео е доктор на икономическите науки и има богат опит като старши консултант на банки и застрахователни компании в областта на маркетинга и обучението на кадри с цел повишаване на продажбите на ниво среден мениджмънт и  наетата работна сила.

Клеофе Гуардили е заместник-председател на Обсерваторията по европейски програми и фондове на Италианската търговска камара в България.

Д-р Камелия Величкова е член на Европейската асоциация на директорите по комуникации и на Българската асоциация за връзки с обществеността с богат опит в богат опит в управлението на проекти в областта на междукултурните отношения, маркетинговите проучвания в сектора на бързооборотните стоки, стратегическото планиране, маркетинг комуникациите, изграждането на марката, маркетинга и връзките с обществеността във финансовия сектор.

Д-р Отмар Хил е основател и президент на HILL International, консултантска компания в областта на човешките ресурси и мениджмънта.

Проф. Д-р Веселин Кънчев е председател на ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България, член на Германското и Българското психологически общества с доказана експертиза доказана експертиза в областите развитие на лидерски умения,  търсене и подбор, организационна диагностика, център за оценяване, фасилитиране, обучение, коучинг и менторинг.

***

За кандидатстване:

Кандидатите могат да заявят участие в конкурса, като изпратят автобиография и мотивационно писмо, в което защитават тезата “Защо заслужават да спечелят стипендията за TÜV AUSTRIA Management Program”.

Кандидатурите се изпращат на адрес tuv@jobtiger.bg

Срокове:

Крайният срок за кандидатстване е 29 март 2013г.

До 30 март 2013г. всички номинирани кандидати ще бъдат  уведомени по имейл, че продължават напред.

Финалът ще се проведе на 31 март 2013 в София и ще включва – групова дискусия и личностни интервюта.

Публикации от серията