Венцислав Арнаудов – „Хоризонтът на кариерните очаквания сега е много по-къс“

Разговор с HR мениджъра на MetLife Венцислав Арнаудов. Засегнати са теми като дългосрочното планиране на кариерата, проблемите пред младите хора, търсещи работа и сериозната пропаст между изискванията на реалния бизнес и подготвеността на младите специалисти.

Публикации от серията