10 съвета за насърчаване на ангажираността на служителите

StockSnap_K51R58QJQB

Работата в съвременния свят може да бъде напрегната. Темпото е все по-бързо. Очакванията са високи. Работното време е дълго. Освен това за много хора заплащането е незадоволително.

Ако на този фон някой мениджър каже, че няма време за признания и изразяване на благодарност към служителите, той на практика казва, че не иска да повиши тяхната ангажираност с целите на бизнеса и иска да направи работата си по-трудна – да накара служителите си да се чувстват чисто и просто използвани. Това не е съобщение, което добрите лидери изпращат.

Злоупотребата с властта на работното място понякога произтича и от идеята, че когато служителите се справят със задачите си отлично, няма нужда да бъдат насърчавани допълнително. „В крайна сметка те просто си вършат работата, не е ли така? Получават заплата за това. Това е достатъчно признание.“

Много малка част от служителите постигат високи резултати въпреки подобни мениджърски нагласи.

Човекът е социално създание, припомня заключението на Аристотел Shawn Murphy в свой текст за Inc.com. Принудени сме да изграждаме връзки с другите. За никого не е тайна, че искаме тези взаимоотношения да са качествени и да ни карат да се чувстваме добре по отношение на себе си и приноса си към света, в това число в професионален план.

Да показваме на останалите, че взаимоотношенията ни с тях са важни за нас, означава да изпращаме сигнали за уважение, доверие и за това, че се нуждаем от тях. Само си представете огромното влияние, което екип от ценени служители може да има върху резултатите, когато е налице култура на комуникация, включваща признание за добре свършената работа.

Когато служителите получават признание за постиженията си, ангажираността им се увеличава с 57%, а продуктивността – с 32%.

Това изследване отпреди няколко години показва основните ползи за бизнеса. Други ползи са по-малкото напускащи, по-добрите финансови резултати, по-оригиналните идеи, създаването на позитивна среда за работа.

Днес вече знаем повече за това кои са причините признанието да е толкова ефективно. Ето кои са 10-те правила на Murphy, които ще ви помогнат да оцените приноса на хората си.

Съвети за насърчаване на служителите

  1. Покажете признание към служителите си най-късно седмица, след като са го заслужили. Ако член на екипа ви постигне страхотни резултати, дайте му да разбере, че сте доволен, при това бързо. Напишете бележка на ръка или директно говорете с него.

  2. Демонстрирайте публично признание. Покажете на служителите си кои са типовете поведение, които цените високо.

  3. Съсредоточете се върху поведението. Да се фокусирате върху резултатите е по-малко ефективно. Понякога един специалист може да сгреши, но да поправи грешката си хитро и да постигне необичайно добри резултати. Покажете, че оценявате това.

  4. Заложете на съотношение 7:1. Уверете се, че положителните ви взаимодействия със служителите са седем пъти повече от отрицателните. Това ще ви помогне да изградите стабилни отношения. Разбира се, нищо не става насила, бъдете искрени.

  5. Насърчавайте признанието между колегите. Признанието не е запазено само за мениджърите. Развийте фирмена политика, решения и инструменти, които позволяват постиженията да бъдат признати между колегите.

  6. Използвайте технологиите. Налице са инструменти, чрез които да отбележите постиженията незабавно и добрите новини да стигнат до повече хора.

  7. Измерете въздействието. Създаването на стратегия за признание на постиженията е инвестиция в бизнеса. Вложете ресурси и включете правилните хора, за да определите какво е положителното въздействие върху показателите за успеха на бизнеса, посочени по-горе.

  8. Персонализирайте признанието. Наградата – независимо от вида ѝ, трябва да пасва на човека, за когото е предназначена. Не давайте на хората си неща, които те не искат. Покажете, че се интересувате от тях и че ви пука.

  9. Насърчавайте споделянето. Когато награждавате служителите си, можете да обвържете тези инициативи с по-големи каузи и да насърчите споделянето на наградата – например да предвидите част от бонуса да бъде за благотворителност.

  10. Награждавайте с преживявания. Предметите с логото на фирмата са чудесен избор, но впечатленията от материалните неща избледняват бързо. Преживяванията – например билети за концерт, създават дългосрочни спомени.

Професионалната небрежност на мениджърите и действията, които не водят до завидни резултати от работата на която и да е организация, могат да бъдат преодолени. Създайте традиция за признание, която следва горепосочените десет правила, и ще се поставите в благоприятна позиция за постигане на бъдещи успехи. Служителите ви също ще го оценят.

Свързани публикации