12 изненадващи неща, които забравяме по време на интервю за работа

12 изненадващи неща, които забравяме по време на интервю за работа

Кандидатствате за работа и сте нервни? Същото важи и за човека, който ви интервюира. Даваме ли си сметка за подобни факти? Какво работодателите и рекрутърите искат кандидатите за работа да разберат? Вижте отговорите на Warren Myers в Quora – мрежа за споделяне на знание.

 • Наемането на нов човек е много скъпо – трябва да ни накарате да ви поискаме.

 • Наемането на нов човек е много скъпо – трябва да ви накараме да ни поискате.

 • 99% от процеса по наемане на персонал няма нищо общо с „квалификациите“ ви – ако не се вписвате във фирмената култура, няма да бъдете назначени.

 • Наемането на нов човек е много скъпо, така че искаме да сме колкото е възможно по-убедени в решението си дали един кандидат се вписва.

 • Ако сте груб, няма да бъдете нает.

 • Не закъснявайте.

 • Говорете ясно и открито, когато говорите.

 • „Мислете на глас“, когато ви попитат нещо, което няма как да знаете предварително (въпросите като от сценарий са създадени, за да оценят как протича мисловния ви процес, а не крайния отговор (освен ако не е съвсем нелеп)).

 • Шансовете да не сте „най-добрият“ или „единственият“ човек за дадената позиция са доста високи, така че по време на процеса проявявайте увереността си смирено.

 • Никой от нас не обича да го интервюират, нито пък да интервюира. Вие сте нервни, но е нервен и човекът, който ви интервюира.

 • Интервюирането на хора не е „работата“ на онези, които ви интервюират, така че ги попитайте за техните роли във фирмата; любопитството е важно.

 • Ако ние сметнем, че сте добър избор, и вие сметнете, че сме добър избор, ще искаме да се движим напред колкото е възможно по-бързо, така че вие също трябва да решите бързо. Ако получите оферта, не се бавете, за да я разгледате, питайки за промени (т.е. преговаряйки) и я приемете или я отхвърлете. Имаме свободна позиция и очевидно мислим, че сте подходящ, за да я запълните, но от нашата следна точка по-важно от това, вие да я запълните, е тя да бъде запълнена.

Какво мислите за тази откровена гледна точка по темата за търсенето на работа и процеса по подбор на персонал?

Свързани публикации