3 причини, поради които HR отделът е ключов за успеха на вашата компания

3 причини, поради които HR отделът е ключов за успеха на вашата компания

Професионалистите, занимаващи се с човешките ресурси във всяка една организация, са агентът в сянка, върху който обаче пада огромна отговорност. Отговорност, която често не е оценявана правилно и осветена от „прожектора на заслугите“. Тяхната работа е зад кулисите, но е решаваща за успеха на компанията. Ако си послужим с метафората, че екипът на една компания е двигателят, който движи даден проект към успеха, то HR експертите са звеното, което сглобява този двигател. Ето какво имаме предвид:

  1. HR екипът работи, за да наеме най-добрите

Подборът на кадри е изключително труден и тежък процес, за който се изискват огромни опит, познания, усет. За да функционира една компания успешно, то отделните елементи в нея трябва да са стиковани колкото се може по-хармонично. HR експертите гледат в перспектива – те не биха наели когото и да било, а биха търсили дълго подходящия човек, чието наемане да е възможно най-далновидно и смислено за компанията. Защото колкото по-често се сменят частите на двигателя, наречен „екип“, толкова повече проблеми ще се наблюдават в движението.

  1. Фокусират се върху ангажираността на служителите

Работата на експертите в „Човешки ресурси“ не се изчерпва с наемането на нови кадри. Тяхно задължение е да следят и оптимизират ангажираността на всеки един от служителите – не само спрямо ежедневните им задачи, но и към дейностите на компанията като цяло (работата в екип, комуникацията с колегите, постоянна обратна връзка). Следователно HR отделът трябва не само трябва да следи продуктивността на служителите, но и да се стреми да създаде най-добрата среда (или офис култура) за тяхното ежедневно позитивно пребиваване в офиса (организиране на вътрешни събития, тиймбилдинги, оперативки с цел оптимизиране работния процес и т.н.).

  1. Тяхната проницателност може да подобри бизнеса ви

Учудващо, твърде много мениджъри днес все още не се допитват за мнение до колегите си от HR отдела. А те могат да дадат много. Ако става дума, например, за бъдещ проект, партньорство, развитие на даден сегмент от компанията и т.н., експертите по „Човешки ресурси“ могат да дадат изключително ценна обратна връзка кой от екипа е подходящ, за да бъде въвлечен в такова начинание. Това е така, защото HR специалистите вероятно имат поглед не само над начина на работа, но и над общото поведение на различните служители и познават силните и слабите им страни. И съответно – кой от тях за какъв тип задачи и отговорности е подходящ. А това е изключително ценно и полезно, особено що се отнася до нов и важен проект или партньорство.

Свързани публикации