3 въпроса, които да си зададете, когато не сте щастливи от работата си

StockSnap_LPNMGYHXCT

Ако понякога си мечтаете да кажете всичко, което мислите, на шефа си и да си тръгнете с високо вдигната глава, не сте сами. Но колкото и да е привлекателна тази идея в най-нещастните моменти от професионалния ви живот, си има причина да не се отдаваме на импулсите. Подобни действия не са препоръчителни.

И така, оставаме да работим във фирма, в която няма оптимизация на работата или каузата ѝ не е ясна, или мениджърът не е добър. Оставаме в неопределено състояние, в което не сме щастливи, но не сме и достатъчно нещастни, за да напуснем.

Трудно е да го приемем, но случаят невинаги е такъв. Да обвиняваме останалите хора или фирмата като цяло за неудовлетворението си, без да допуснем, че проблемът може да е в нас, е опасен подход. Лоша стратегия е и да напуснем, без да сме обмислили ситуацията.

Удовлетворението от работата зависи от много фактори, не само от добри или лоши колеги. Ето три въпроса, които да си зададете. Може би те ще ви помогнат да решите дали е дошъл моментът да напуснете.

  1. Какъв е проблемът?

Кои са основните ми дейности през работния ден? Ако правех същото, но с други хора в същата фирма, щях ли да съм щастлив? А ако имах същите отговорности, споделени със същия екип, но в друга организация?

Понякога нещастието се корени в нещо конкретно, било то и малко (например в шума в отвореното пространство на офиса, който ви влудява).

Ефектът от анализа на собствените ви емоции и причините за тях: може да достигнете до ценна информация. Възможно е дългото и неприятно пътуване до работа да е проблемът, или пък това, че мразите да сте човекът, който приема оплакванията на клиентите.

Разбира се, ако недоволството ви се простира в по-широки граници и обхваща на практика почти всичко – поведението на шефа, самата работа, колегите, фирмата, местонахождението, заплащането, социалните придобивки, вероятно проблемът не е във вас.

  1. От колко време проблемът е налице?

Ако помисля за последните 12 месеца, има ли подобни модели на нещастие? Винаги ли съм бил нещастен на този пост, или това е нещо ново? Ако невинаги съм се чувствал така, мога ли да проследя нещастието до конкретен случай, поставил началото на негативната промяна?

Нормално е в работата ви да има добри и лоши моменти. Ако сте счетоводител, краят на отчетните периоди винаги ще е напрегнат момент. Ако сте учител, периодите на класните ще са такъв момент. Ако екипът ви трябва да бъде преструктуриран, също ще се наложи да преминете през сътресения.

Ако неудовлетворението ви е ново, може да се надявате, че проблемът ще се реши с времето, особено ако го свързвате с конкретна временна ситуация на работното си място – например, колега, който излиза в отпуск.

Понякога работата не съвпада с интересите ви и просто не сте уцелили конкретната длъжност, независимо къде работите. Да чакате да стане по-добре от само себе си вероятно не е реалистично.

  1. Какво искам?

Как би изглеждала идеалната за мен работа – дейности, колеги, фирма? Ако бях ръководител на фирмата, кои са трите промени, които бих предприел незабавно?

Като сравните идеала с реалността, можете да откриете несъответствията. След като откриете пропуските, запитайте се каква е вероятността за подобряване на ситуацията.

Ако първият ви ход като ръководител би бил да уволните всички на мениджърски позиции и да промените продуктовата линия на фирмата, сте в трудна ситуация. Но ако първият ход е да пуснете музика в кафенето в сградата на фирмата, проблемите ви не са толкова големи.

Преди да напуснете настоящата си работа, помислете какво може да е спасението. Често е по-лесно да осъществите трансфер в рамките на същата фирма, особено ако е по-голяма, отколкото да започнете от нулата на друго място.

 

Единствените хора, които могат да преценят всички подробности, свързани с едно толкова значимо решение – дали да напуснете, или не, сте самите вие. Никой не може да ви предостави готова формула за справяне с неудовлетворението от работата ви. Въпреки това горните три въпроса ще ви помогнат да анализирате ситуацията, в която се намирате, и ще ви доближат до решението.

Свързани публикации