5 безплатни правни курса, достъпни онлайн

EH4YPWMMM4

Следващите курсове не се отнасят за българската правна уредба, но са полезни за всички, които искат да опознаят правото на САЩ.

 

Правото и предприемачът – Coursera

Ако сте страстен предприемач, обръщате се към юристи за съвети, но правните аспекти на вашия бизнес обикновено ви плашат с мъгливостта си, този курс е точно за вас. Създаден е в Северозападния университет на САЩ, така че предлага запознаване с американската юридическа рамка и практика. Въпреки това ще ви бъде полезен за ориентация и безценен, ако развивате бизнеса си в Щатите. Сред темите са предпазването на интелектуалната собственост с патент, търговската марка и законът за авторското право.

Продължителност: 42 часа/6 урока

Съдебна психология – разследване на свидетелски показания – FutureLearn

Този курс изследва психологията, която стои зад свидетелските показания, като използва видео материали и истински свидетелства. Ще узнаете дали уменията ви на следовател са толкова добри, колкото тези на полицейските служители. Ще се опитате да разкриете различни престъпления, използвайки записи от видеокамери. (Вярно е, че освен ако не сте студенти по право, курсът не може да послужи за повишаване на квалификацията на повечето професионалисти, но звучи интересно и е чудесна проверка на съобразителността ви.)

Продължителност: 24 часа/8 урока

Основи на търговското право – Alison

Запишете този кратък курс, ако искате да научите най-важните принципи, на които се базира търговското право в САЩ. Разглеждат се както нормативната уредба и правните препоръки, така и финансовото състояние и данъчното облагане.

Продължителност: 2 часа/2 урока

Авторско право – Udemy

Курсът е създаден от правоспособен юрист с опит в областта на авторското право и предоставя изчерпателно въведение към темата. В края на тези два часа ще разбирате ползите, които интелектуалната собственост носи, и ще научите как да прилагате закона към своето съдържание.

Продължителност: 2 часа/8 урока

Кибервойна, наблюдение и сигурност – edX

Този университетски курс ще ви помогне да разберете напреженията, свързани с неприкосновеността на личния живот, от една страна, и с националната сигурност, от друга. Ще научите повече за характера и последиците от киберактивностите и кибервойната, както и за предназначението и влиянието на глобалните технологии за наблюдение.

Продължителност: 18 часа/6 урока

Публикации от серията