5 фрази, с които губите уважението към вас на работа

5 фрази, с които губите уважението към вас на работа

Речникът на всяка професионална среда е различен. Често се случва да чуете твърде терминологичен изказ. Нерядко това се прави с цел козметично замаскиране на незнание или липса на опит – използването на сложни думи винаги помага в тези ситуации. Но съществува и другата крайност – има изрази, които просто не е добре да звучат на работното място, а да бъдат оставени за неформална комуникация. Дори и другите около вас да ги използват, опитайте се да ги изолирате от вашия личен речник, за да изглеждате като по-уверени и добри професионалисти.

  1. „Няма проблем“

Несъмнено една от най-често използваните фрази. Е, какъв е проблемът с нея? Ако се замислим за повечето ситуации, в които сме я използвали, ще усетим, че обикновено употребата й е свързана с досада, с примирение и съгласие да свършим нещо напълно механично, без особено желание. „Няма проблем“ изразява компромис и комформизъм, зад които не стоят никакви мотивация или желание всъщност да направим нещо. Дори да е добре прикрито, фразата показва и известна доза раздразнение. Замислете се – колко пъти сте отговорили на вашия шеф, когато ви е възложил важна задача, с „няма проблем!“? Вероятно – твърде рядко. Вместо това в тези ситуации избираме да покажем ентусиазъм и интерес с друга изразност. Ако искате да бъдете виждан като добър професионалист не само от шефа си, опитайте се да задраскате тази фраза от речника си.

  1. „Както и да е/ Няма значение“

Това са два изключително тежки паразита дори в ежедневната ни комуникация, чийто пасивно-агресивен тон вероятно всички ненавиждаме. Много често обаче тези сходни изрази се използват и в професионална среда. С тях се демонстрира пълно пренебрегване на нечия молба, идея или предложение или зле прикрито раздразнение. Представяте ли си да кажете на вашия мениджър, след като ви е възложил важна и предизвикателна задача: „Да, както и да е, ще се заема.“? Звучи нередно, нали? Ако не искате да бъдете етикирани като киселяци и некооперативни, опитайте се да избягвате употребата на тези два израза.

  1. „Каквото, такова“

Тази и други сходни фрази („Станалото станало“, „Било каквото било“ и т.н.) са едни от най-големите комуникационни клишета – и в професионалната среда, и в частната. Подобно на „Няма проблем“, и те изразяват комформизъм, примирение и дори – безразличие. Използвайки ги, се създава впечатлението, че нямаме воля и мотивация да променим нещо, да разрешим някой създал се проблем или да разберем някоя важна ситуация, която може да бъде поучителна занапред. А кой иска служители или колеги с такава нагласа около себе си?

  1. „Не мога“

На първо място – важно е да се отбележи, както сме го правили често досега, че в дадени ситуации е изключително важно да отказвате, тъй като не можете да сте вечно отворени към помощ за всеки. Истинският професионалист знае своите граници и докъде може да си позволи да се заеме с нещо допълнително. Тук става въпрос за употребата на конкретния израз. „Не мога“ обикновени изхвърча бързо и рязко от устата ни и звучи ужасно негативно. Дори вашата ситуация да е такава, измислете друг начин да комуникирате положението си. Ако ви помолят да се заемете с нещо, което не ви е ясно, вместо „Не мога да го направя“, отговорете с „Ще имам нужда от малко повече разяснения и помощ, но ще се справя. Може ли да го прегледаме заедно за начало и да проговорим?“. Казано накратко – въпросът тук е с негативизмът, който изразът носи и създава впечатлението, че сте неефективни и некооперативни. Затова, дори да „не можете“, опитайте да отговорите по друг, по-позитивен, отворен и мек начин.

  1. „Надявам се“

Това е един от изразите, които обикновено стоят на няколко стъпки от почти пълната безпомощност. „Надявам се“, ако трябва да бъдем честни, обикновено означава „Очаквам нещата да се развият зле“.  Употребата му ви кара да изглеждате изключително неуверени, неспокойни и объркани – сякаш сте изпуснали юздите и контрола над дадена ситуация. Дори нещата да не вървят добре и вие да го знаете, важно е – за вашите колеги и за цялостната нагласа на екипа – да бъдете по-твърди, решителни и да не показвате тази разколебаност. Вместо „Надявам се, че ще успеем да изпълним маркетинг плана“, опитайте с „Наистина искам да изпълним маркетинг плана и знам, че можем да го направим!“. Позитивната нагласа – особено когато е целокупна – може да бъде добър двигател за излизане от неприятни ситуации. Опитайте се да я поддържате като демонстрирате оптимизъм, а не нерешителност.

Свързани публикации