5 начина да облекчите най-натоварените си служители!

5 начина да облекчите най-натоварените си служители!

Във всяка фирма има отдадени работохолици, които просто не могат да оставят работата недовършена или да не се съгласят да помогнат с някоя допълнителна задача. Понякога това може да бъде подбудено от желание да се докажат, понякога от чиста емпатия или невъзможност да отказват, а нерядко и защото имат усещането, че изостават с работата и трябва да наваксат. В случая обаче подбудата няма значение. Ако сте мениджър, важно е да не позволявате това да се случи на някого в екипа ви. Този ентусиазъм може да ви се стори впечатляващ и дори да се изкушите да се възползвате от него, но бъдете сигурни, че  погълнат от него, някой ваш колега в един недалечен момент ще прегори, а не искате да стигате до тази ситуация. Ето няколко идеи как да ударите спирачки, ако някой служител във вашата компания тръгне по този път.

  1. Установете прозрачни начини за задаване и проследяване на работата

Един от основните проблеми на повечето служители днес е, че нямат точна представа каква и колко работа точно се очаква от тях да свършат, например, за деня. Затова започват да предполагат и сами да си слагат граници, които често са твърде високи и нереалистични, просто, за да са сигурни, че няма да разочароват. Затова е важно да давате насоки, маркиращи приоритетни задачи за деня и какво точно очаквате и е нужно да се свърши.

  1. Искайте обратна връзка от служителите си

Често мениджърите – поради своята собствена ангажираност – се откъсват от конкретната среда на своите служители и губят представа точно колко работа се натрупва за тях и дали задачите не стават твърде непостижими за кратките дневни срокове. Ако усетите, че губите връзката и се създава такава ситуация, важно е да изисквате от вашите колеги постоянна обратна връзка за тежестта и продължителността на ежедневните им задачи, за да придобиете представа равномерно ли е разпределена работата.

  1. Поощрявайте малките постижения

Представете си един изпълнителен служител, който всеки ден си върши работата съвестно. Това продължава дълго време, без усилията му да бъдат оценени. Тогава той започва да работи двойно, тройно повече, само и само, за да бъде забелязан и да направи нужното впечатление. Стигне ли се до там, той вече е със значително намалена продуктивност, качеството на раобата му спада, а заедно с него – и мотивацията. Затова е важно мениджърите да поощряват дори най-малките постижения и добре свършената ежедневна работа. Това може да стане чрез добра дума, жест или пък по интерактивен начин. Hoopla, например, е софтуер, който свързва всички в офиса и техните дневни графици и задачи и при завършването на някоя, позволява на мениджъра да поздрави съответния служител и да му даде „точки“.

  1. Избягвайте работното мъченичество

Това е сравнително нов термин, който придобива неприятна популярност. Работното мъченичество, накратко, е свързано с тези отдадени служители, които са готови да жертват личното си време, почивните си дни и отпуските си, за да бъдат в офиса, защото вярват, че без тях екипът няма да се справи. За да не започне такъв тренд и сред вашите служители, постарайте се постоянно да насърчавате баланса между работа и личен живот. Настоявайте над това, че преработването не прави един кадър ценен, а точно обратното – намалява неговата възможност за качествено изпълнение на задълженията си. Показвайте, че работата, свършена в работно време, е напълно достатъчна, за да не се чувстват вашите служители така, сякаш винаги оставят нещо недовършено.

  1. Задайте добър пример

Това е един от базисните принципи в бизнеса: ако сте лидер, на първо място бъдете добър пример! Видят ли вашите служители, че работите допълнително и че често пренебрегвате баланса между работата и личния живот, те ще правят същото. Защо? Защото вие, като по-висше и представително лице, ще демонстрирате чрез поведението си, че компанията толерира такава етика и именно това е нужно, за да бъде уважаван всеки вътре в тази малка общност. Нещо повече – ако самите ви колеги имат амбицията за повишение, ще видят че за тази длъжност се изисква неуморна работа без оглед на работно време. Затова – просто бъдете добър пример. Почивайте толкова, колкото ви се полага; не оставайте до късно и не работете допълнително; взимайте си отпуски и почивайте уикендите. Това ще е добре както за самите вас, така и за вашите служители.

Свързани публикации