5 умения, които ще увеличат шансовете ви да бъдете наети през 2017-та

pexels-photo-327540

С все по-разширяващия се и променящ пазар на труда днес, не е достатъчно да бъдете експерти само в една единствена област. Бизнес светът се развива с висока скорост и изискванията към всички в него се променят драстично. Критериите за „идеалния кандидат“ също така се променят скоростно. Затова е важно – освен основаната ви сфера на експертиза – да имате предвид и някои допълнителни знания, опит и умения, които е важно да притежавате или развиете, ако искате да бъдете конкурентоспособни на пазара на труда.

  1. Чужди езици

Във все по-глобализирания свят днес, това е напълно задължително. Нещо повече – владеенето на английски език става почти толкова важно, колкото и владеенето на майчиния такъв. Ако можем да дадем техническо сравнение – не можете да работите на компютър, без да знаете как да използвате “Microsoft Word”. Оттук насетне всеки друг чужд език е силен коз във вашата ръка. Много компании търсят да наемат служители, които говорят и познават добре друг език, освен английския, с оглед на това, че много от техните клиенти предпочитат да комуникират на своя роден такъв.

  1. Управление на уеб платформи

Основни познания за управлението на най-разпространените платформи за уеб сайтове също са нужни. В силно дигиталната ни среда днес, в която основната част от информацията се разпространява в интернет, всеки бизнес има своето място в мрежата. Следователно, нужно е служителите да имат опит с оперирането и базисната поддръжка на уеб страници.

  1. Поддръжка на профили/страници в социалните медии

Освен основни познания за това как да се подържат уеб сайтове, в ерата на социалните мрежи е важно и да знаете как да управлявате и развивате профили и страници в платформи като Facebook, Instagram, Twitter и т.н. Голяма част от маркетинг/пр кампаниите днес се случват именно на дигиталната територия на социалните мрежи и умението за тяхната адекватна поддръжка ви е нужно, ако искате да бъдете в крак с времето.

  1. Адаптивност и умение за „бързо учене“

В средата на динамичния и бързо променящ се бизнес климат, много компании днес предприемат драстични стъпки в децентрализация на своето функциониране. Т.е. – служителите вече имат много по-широк обсег от отговорности, много от които не са задължително в тяхната сфера на експертиза. Затова и много работодатели днес поставят голям акцент не само върху опита, който търсят в своите служители, но и върху способността да учат и усвояват нови, ценни умения бързо.

  1. Нагласа за съвместна работа

Отминаха дните, в които мениджърът дава задача на един от своите служители и той я изпълнява сам. Разбира се, такива задължения все още присъстват в ежедневието на всеки, но те са почти механични, не така отговорни и малка част от общата картина. Философията на днешния бизнес свят – който се цели в големите мащаби и амбициозните проекти – е, че интензивната работа в екип води до най-добри резултати. Затова е важно да бъдете комуникативни, толерантни, отворени към консенсусни решения и готови за групова работа.

Свързани публикации