Базисни правила на офисния етикет

Офисният етикет представлява система от правила и поведенчески навици, които е добре да „практикувате“ в офисна среда. Голяма част от тези норми е напълно интуитивна и не изисква специално вглеждане или обмисляне. Всеки добре възпитан човек може да се досети, кои са нещата, които биха предизвикали възмущение в един офис. Истина е обаче, че съществуват и някои по-прикрити правила, които се учат с трупането на опит или от подобни кратки материали.

Ползата от спазването на офисни обноски е безспорна и е учудващо, че има толкова много хора, които или не се досещат за нея, или просто игнорират неписаните норми. Това обаче автоматично ги превръща в „нелюбими колеги“, които срещат трудности в адаптирането си към микроклимата и средата. А е толкова просто да не се стига дотам. Ето и малко помощ по темата, за да не се случи точно на вас да станете „неприятния колега“ от втория етаж.

Свързани публикации