Бедствие – как да отида на работа?

Бедствие – как да отида на работа?

Последните три дни в цялата страна обстановката е зимна и снежна. Това не е изненада за никого. В много райони са налице силни навявания, които създават затруднения при снегопочистването и придвижването по републиканската пътна мрежа. В такива ситуации всеки се чуди как да стигне до работа. Всъщност служителите имат права, които са гарантирани от Кодекса на труда (КТ). Темата е разяснена от Ваня Иванова на специализирания сайт за осигуряване, данъци и счетоводство Acountingnews.bg.

Нека разгледаме какви са правата ни според Кодекса на труда, ако при обявено бедствено положение поради снеговалеж не можем да отидем на работа.

Според чл. 218 ал.1 от КТ при бедствие, ако работникът или служителят е възпрепятстван да се яви на работа, му се заплаща обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е бил възпрепятстван да работи, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Ако обаче вземе участие в спасителни акции, тогава се заплаща пълният размер на брутното трудово възнаграждение

Причините за неявяването на работа и участието в спасителните работи се установяват от  кметството, от общинския съвет или от друг държавен орган. Това означава, че работникът трябва да представи документ, с който да докаже невъзможността да стигне до работното си място.

Важно е да знаем

Това обезщетение по чл. 218 ал.1 от КТ замества трудовото възнаграждение, от което работникът е лишен заради отсъствието си от работа поради бедствие. Съответно при представяне на необходимите документи работодателят е длъжен да изплати само това обезщетение. Върху обезщетението се дължат социални и здравни вноски.

Повече може да прочетете от източника – тук.

Свързани публикации