Бърнаут синдромът или защо прегаряме?

Бърнаут синдромът или защо прегаряме?

Едва ли има човек, който да не е чувал за бърнаут синдрома. „Бърнаут“ в свободен превод означава „прегаряне“ и именно това се случва с твърде много работещи хора днес. Прегарянето е резултат от натоварената работа и се характеризира със загуба на интерес към работата, цинично отношение към работодателя, неефикасност и пълно изтощение. И въпреки високите нива на безработица по света, много хора напускат работното си място, защото не могат да понесат този стрес дори и още съвсем кратко.

Бърнаутът е разпространен проблем и е един от централните симптоми за нездравото отношение към работата, което е станало доминиращо в обществените нагласи. Работохолизмът е издигнат в култ и всеки, който не е безкрайно мотивиран и амбициозен се счита за „загубеняк“ или мързеливец. Това принуждава милиони хора да се стараят извънмерно, за да не изостанат от общата тенденция и да не бъдат уволнени. Очевидно е обаче, че системата е пълна със скрити дефекти и броят на прегорелите служители е видимото доказателство.

По принцип се смята, че прегарянето е резултат от стрес и претоварване. Изследване на учени от университета в Сарагоса, Испания, обаче сочи, че синдромът е по-многофасетен, отколкото изглежда на пръв поглед. Изводите от проучването доказват, че бърнаутът е резултат от различни стратегии за справяне с работата и може условно да се раздели на три типа.

Първият вид прегаряне е „прегаряне от претоварване“. От него страдат служители, които работят неуморно за постигане на успех. Претоварването води дотам, че тези хора често започват да се оплакват от фирмената йерархия и имат усещането, че им се създават спънки за техните цели и амбиции. Резултатът се изразява именно в „прегаряне от претоварване“.

Вторият тип прегаряне е по-различен. При него става дума за прегаряне от скука или липса на личностно развитие. От него страдат хора, които избягват работата. Те нямат достатъчно предизвикателства в заниманията си, затова се отчуждават, което пък ги води до цинизъм и безличност.

Съществува и друг вид бърнаут – „прегаряне от износване“. Той е характерен за служители, които се отказват пред лицето на предизвикателствата и стреса. Подобни хора по принцип искат да постигат целите си, но нямат достатъчно мотивация, за да преодоляват препятствията.

Учените завършват изследването си с допускането, че след като се знаят различните типове прегаряния и съответстващите им работни настройки, то организациите могат да се погрижат за превенцията и да се борят с бърнаута ясно и целенасочено. И това е изцяло в техен интерес, тъй като напускането на служители винаги създава финансови и други неудобства за един работодател. Компаниите могат да извлекат и допълнителни ползи от организираната борба с прегарянето – служителите, които виждат, че по решаването на техните проблеми се работи проактивно, изпитват по-висока удовлетвореност и мотивацията им се повишава, а това има пряко отражение върху ефективността на работата им.

Свързани публикации