Добри въпроси за край на интервю за работа

Всяко интервю за работа е двустранен процес, при който се срещат двама или повече хора, разговарят, обменят информация по определени теми и доста често се придържат към конкретна рамка. За интервюирания това обикновено е еднократно събитие, освен в случаите, когато се стигне до второ или трето интервю. Но колкото и хора да попитате след интервюто за какво е бил разговорът и какво са казали, толкова пъти ще чуете отговори от сорта на: „Боже, един час разговаряхме и бях в нещо като транс. Сега не си спомням почти нищо от разговора.“ И това е точно така, в подобен отговор няма преструвка. Проблемът е, че хората действително се потапят в самия процес на общуване и стараейки се да блеснат, на практика преминават през интервюто като упоени. (Същият процес може да бъде наблюдаван по време на сериозни изпити.)

Изводът от гореказаното е, че хората, в това число и специалистите по подбор, не помнят много от обменената информация. Най-важните подробности могат да бъдат записани, но и те дават само фрагментарна представа какво се случило в рамките на разговора. Онова обаче, което хората обичайно помнят е, с какво настроение и общо впечатление са останали от състоялата се комуникация. Дали са били позитивно впечатлени, дали са се раздразнили, дали им е било скучно – традиционно такива са рамките, в които се побират отзивите след интервю за работа.

За налагането на едно позитивно впечатление, обикновено в разговора между двама души трябва да се случат две неща – добро начало и добър край на комуникацията. Разбира се, средата на разговора не е без значение. Но при много интервюта тя е сходна за различните кандидати – да, хората са подходящи в една или друга степен да заемат свободната позиция, да, представят се прилично, общото впечатление е „нормално“, ако можем така да го опишем. И именно затова началото и краят са толкова важни – те най-силно отличават най-добрите кандидати от останалите и точно те задават общото впечатление, което остава у интервюиращия. В тори ред на мисли, съветите на Ейми Бейтман са както винаги отлични – тя ще ви препоръча подходящите въпроси, с които да приключите разговора и ще ви каже как можете да изпъкнете, ако те са правилно подбрани.

Свързани публикации