Ерик Магнусон: Хората работят по всяко време и навсякъде, но не са ефективни

Какво ни пречи да сме ефективни? Как мобилната работна среда променя начина на работа? Как служителите да бъдат по-ефективни на работното място? На тези въпроси отговаря Ерик Магнусон, регионален директор на програма PEP за Европа и Близкия изток.

PEP (Personal Efficiency Program) учи хората да управляват по-добре времето си в професионална среда – да контролират своята натовареност, да приоритизират задълженията си, да се справят с потока от информация. Защото по-добра ефективност на служителите означава по-високи резултати за бизнеса.

PEP е създадена в Швеция преди 27 години. Тогава Кери Глисън, основателят на програмата, предложил консултантските си услуги на шведска банка, а директорът на банката му предложил възнаграждение на база постигнати резултати като процент от повишението на приходите. Тогава той открил, че докато наблюдава служителите може да им помага да структурират постъпващата при тях информация и да я степенуват по важност. Така започва да им помага да вършат работата си по-ефикасно и рационално. Три месеца по-късно резултатите на компанията се подобряват до такава степен, че топ мениджърите пожелават да се срещнат с Глисън, той обобщава принципите, които е прилагал и така се ражда програмата за лична ефективност.

PEP се персонализира всеки път в зависимост от клиента, но най-често се състои от четири стъпки – коучинг, консултиране, съветване и тренинг. Най-напред се организират групови сесии, по време на които се обясняват основните цели и начини за постигането им в програмата. След това се провежда коучинг, включващ задаване на въпроси и насърчаване на участника да намери отговорите, а по време на консултантската част се дават лични съвети и напътствия на участниците. Възлагат се и индивидуални задачи под формата на домашна работа.

Ерик Магнусон отчита факта, че много хора се опитват да работят непрекъснато, но така не могат да бъдат ефективни както в работата, така и в личния си живот. Затова е много важно да намерят баланса между тях, преди да „прегреят“ от стрес и изтощение.

Очаквайте и втора част от интервюто с Ерик Магнусон. Припомнете си и разговорите ни с Любов Георгиева за това каква е разликата между производителността на българите и германците и как да управляваме по-ефективно личното си време – тук и тук.

Превод от английски език: Мария Пламенова

Свързани публикации