Езикът на тялото по време на интервю – какво трябва да знаем?

Езикът на тялото по време на интервю – какво трябва да знаем?

Много често не се замисляме за начина, по който внушаваме някакви настроения или нагласи чисто физически – просто се оставяме по течението и се отдаваме на произволни жестове. Това обаче е неправилно. Езикът на тялото е поне толкова първостепенен по значение, колкото и чисто вербалната ни комуникация с човека срещу нас. Нещо повече, опитните мениджъри могат да „четат“ този език и му обръщат сериозно внимание, което може да се окаже решаващо за това дали ще ви дадат работата. Ето няколко неща, които е добре да имате предвид, за да направите наистина сериозно и добро впечатление.

  1. Визуалният контакт

Погледът е изключително важен за изграждане на една добра връзка с интервюиращия. Задължително трябва да го погледнете в очите, когато се здрависвате и по време на интервюто, когато говори или ви задава въпроси. Извъшрвайки този жест, вие показвате, че сте въвлечени в разговора, че се интересувате и най-вече, че сте уверени. Разбира се, не превръщайте очния контакт в непрестанно втренчване. Така ще изглеждате твърде агресивни, малко лудички и плашещи.

  1. Ръкостискането

Колкото и маловажно да изглежда на пръв поглед, ръкостискането също изпраща важно съобщение. То е, така да се каже, първата професионалната точка на контакт. Важно е захватът ви да бъде стегнат, но не излишно силен и притискащ. Другата крайност също не е удачна. Ефектът на „мъртвата риба“ – ръкостискане с ужасно слаб захват – показва липса на интерес, мотивация, пасивност. Именно през този жест се осъществява първият ви допир с интервюиращия, така че е важно да бъдете на ниво. Ако има нужда, потренирайте „захвата“ с някой ваш близък.

  1. Изражението

Важно е това, което е изписано на лицето ви, да съвпада с това, което казвате. Често изпускаме от контрол мимиките си и те изразяват определена вътрешна нагласа, която опитваме да скрием с думите си, но собственото ни изражение ни издава. Постарайте се да няма такива разминавания, тъй като интервюиращият бързо ще ги улови.

  1. Позата

Начинът, по който седите, е важен основно за това как другите да подходят към вас.  Не е добре да се отпускате твърде „излегнато“ на стола, тъй като това може да създаде впечатление, че сте твърде немотивирани, мързеливи и нямате сериозно отношение към срещата или работата. Обратното – ако сте твърде наведени напред към събеседника ви, навлизащи в неговия личен „кръг“, това ще ви създаде профил на твърде агресивни и неудържими, незачитащи правилата и комфорта на другите. Най-добре е да стоите с изправен гръб и леко наведена напред глава, която именно ще издава вашия интерес и въвлеченост. Разбира се, важно е позата да е заета така, че да не изглеждате твърде вдървени, тъй като това би провокирало усещане за напрежение и ще обърка и притесни събеседника ви. Ако се колебаете, най-сигурна стратегия е като цяло да следите позата на интервюиращия и да се стараете да я подражавате.

  1. Ръцете

Всички сме виждали как охраната на барове или заведение стои със скръстени ръце до входовете – това е знак, че те са в отбранителна позиция. В този ред на мисли – да стоите със скръстени ръце срещу интервюиращия е грешно. Това създава усещането, че вие сте се затворили и сте недостъпни, а събеседникът ви трябва да си пробива път към вас. Което автоматично създава ужасно негативно впечатление. Старайте се да отпускате ръцете си до вас, върху облегалките на стола, върху масата пред вас или коленете. Това ще ви заяви като открити и готови за разговор.

  1. Твърде ентусиазираните жестове

Усилено клатене на глава в съгласие или отрицание, резки и постоянни ръкомахания, движение на тялото напред назад, клатене на краката и прочие – контролирайте се и ги избягвайте. Обикновено такова поведение бива виждано като пресилено усилие да се преакцентира върху това колко добре разбираме ситуацията и интервюиращия и съответно – колко пасваме на тази позиция. А този опит за самоизтъкване дразни повечето мениджъри. Действайте с отбрани и точни жестове – кимайте спокойно с глава и се усмихвайте, ако искате да изразите съгласие; жестикулурайте с ръка, само ако наистина има нужда от това; не движете тялото си постоянно и не потропвайте с крака.

Важно е да отработите всички тези жестове. Чудесно би било да ги упражните с някой близък и той да ви даде обратна връзка дали сте ги усвоили. Ако успеете да ги превърнете в неизменна част от вашето представяне, считайте, че винаги ще създавате наистина добро впечатление.

Свързани публикации