Фактори, повишаващи мотивацията на служителите

Фактори, повишаващи мотивацията на служителите

Не е рядкост да се срещне определението, че наемането на служители е донякъде като излизането на срещи с потенциални любовни партньори. И в двата процеса заинтересованите се опитват да изпъкнат, като се покажат откъм най-добрата си страна. В един момент се срещате с даден кандидат за назначение и се опитвате да създадете трайна връзка, за да ангажирате кандидата и да го превърнете в дългогодишен ваш служител. И ако тези срещи са подобни на търсенето на партньор в живота, то „изхабяването“ е еквивалентът на личната любовна раздяла. И подобно на любовните срещи, съществуват десетки причини за „скъсването“ между един служител и неговия работодател. Дори и при най-добри намерения, понякога „искрата престава да прескача“ в един определен момент.

Всъщност една от големите теми, които имат отношение към задържането на служители, е този за въвлечеността и ангажираността. Все повече и все по-често се говори за ангажираността и нейното значение, но имплементирането на работещи стратегии си остава донякъде въпрос на „опипване на почвата“ и търсене на работещи решения. И въобще, когато стане дума да се разбере и обясни ангажираността, както и да се намерят правилни решения, повечето компании се оказват неподготвени и дори донякъде затънали в лепкавата кал на сляпото експериментиране. Именно затова е добре първо да се поговори за основните мотиватори, които имат централно значение за хората.

Когато успеем да научим какво мотивира хората, какъв е двигателят на техните действия, и как всичко това се превръща в продуктивност, добри постижения и лоялност, тогава реално ще спрем да си „говорим“ за мотивацията и ще започнем да я постигаме в нашия екип. С течение на времето мотиваторите (познати в HR бранша и като „драйвъри“) са се променяли, някои са губели значение, други са ставали важни, и всичко това е отразявало променящите се икономически ситуации и цялостните изменения в работните тенденции.

Мениджмънт и лидерство

Изследване от 2016 г. идентифицира мениджмънта/лидерството, като един от най-важните мотивационни драйвъри. Следните две твърдения (от проведено проучване) са оценени най-високо:

  • Лидерите на тази организация са отдадени на идеята да превърнат това място в страхотно за работа.
  • Доверявам се, че лидерите на тази организация, ще идентифицират правилния курс.

Друго изследване пък показва, че над 6 от 10 служители (62%), които планират да се задържат на същата месторабота, изпитват високи нива на доверие в съответното корпоративно лидерство. Същевременно, 26% от тези, които планират да напуснат, изявяват недоверие към лидерските способности на своите началници.

Изследването на ангажираността в ИКТ сектора, провеждано ежегодно от JobTiger, също поставя лидерството на челно място. Интервюираните служители (в рамките на проучването „ТОП ИКТ Работодател“) неизменно го посочват като водещ показател, когато става дума за ангажираност и въвлеченост в работата.

Изледванията демонстрират и още един съществен факт, който не бива да се изпуска от внимание. Най-важните лидери не са непременно топ мениджърите, а средният мениджърски състав. Това е разбираемо – именно тези хора общуват на ежедневна база с повечето служители, и от поведението им до голяма степен зависи как се чувстват и държат останалите членове на екипа.

Това се демонстрира успешно от анализ на Dale Carnegie. Директните началници се оказват най-важни за общия климат – те определят до 84% как се чувстват служителите по отношение на организацията, в която работят.

Смислена работа

Дори и само един поглед върху това заглавие е достатъчен, за да предизвика реакции на одобрение и утвърдително кимане с глава. Разбира се, че човек трябва да работи нещо смислено, нещо, което дава допълнителен смисъл на живота му. Доклад на Delloite, който обобщава отговорите на 560 служители от всевъзможни сектори, разпръснати по целия свят, доказва, че едно от най-сериозните предизвикателства днес е именно това – да се открие смислена работа. Според доклада, 42% от респондентите, които си търсят нова работа, го правят, защото настоящата им позиция не им позволява да използват в пълна степен уменията и способностите им.

На практика е невъзможно да човек да се чувства ангажиран и мотивиран, ако той чувства, че извършваната от него работа не е мотивираща. Подобни ситуации (все по-често) създават у хората негативни емоции – нещастие, неадекватност и фрустрация.

И няколко стойности, които представят детайлите на всичко вече казано по темата:

  • 96% от работещите американци заявяват, че ако могат да включат личните си интереси в работата, то щастието им би нараснало.
  • Само 7% намират работата си за страхотна, независимо от това, че не могат да преследват личните си интереси в нея.
  • 68% пък биха приели намаляване на заплатата им, ако им се позволи да правят неща, които съвпадат с личните им интереси.
  • 48% от тези, които имат възможност да работят нещо, свързано с личните им интереси, намират работното си място за удовлетворяващо.

Всичко това ясно показва, че независимо от всички тенденции, които постоянно променят и оформят облика на съвременното работно място, за човека продължава да е от огромно значение да може да прави нещо интересно, смислено и съвпадащо с интересите му. Това до голяма степен обяснява и факта, че в SHRM’s 2016 доклада за удовлетвореността на служителите, смислеността на работата е третият най-силен драйвър на ангажираност. Всичко това убедително доказва, че ако намерите начин да предоставите на служителите си възможности да правят интересни и смислени неща, то те ще са много по-ангажирани с вашата компания и вероятността да напуснат спада радикално.

Отношения с колегите

Добрият офисен микроклимат, хубавите и ненапрягащи отношения с колегите, са безспорно един от най-силните драйвъри по отношение на мотивацията. Различни проучвания също доказват неоспоримостта на тази теза. Хора, които имат добри приятели в офиса, ходят на работа с много по-голямо желание, ангажират се по-силно с компанията и са в по-добро настроение в офиса. В ежегодното проучване на SHRM може да се открие, че двама от пет човека намират взаимоотношенията с колегите за изключително важни по отношение на ангажираността.

В докладите по темата може да се прочете, че позитивните отношения с колегите подхранват усещането за лоялност, приятелство и морална подкрепа вътре в екипа. Това пък е в състояние да подобри цялостните резултати и продуктивността, тъй като служителите не биха искали да разочароват колегите си и държат на екипността, особено в трудни моменти. Проучванията установяват също, че добрият микроклимат може да повиши психологическото усещане за смисленост и ангажираност на работното място. А ангажираните и удовлетворени служители имат склонност да дават всичко от себе си в работата.

Тук са изброени само трите най-съществени драйвъра на мотивацията. Такава е картината през последните години, но това не означава, че няма и други, също толкова важни мотиватори от друго естество. Възможността за кариерно развитие, допълнителните социални придобивки, отвореността към комуникация, работната среда и фирмената култура, са някои от тях. Всички те заедно създават една сложна система, която мотивира хората да дават най-доброто от себе си, да работят мотивирано всеки ден и да помагат на компанията да расте.

Важно и полезно е всяка компания да анализира вътрешните драйвъри, които произтичат от нейната уникална фирмена култура, начина на работа и специфичните бизнес цели. Това много би подпомогнало създаването на правилно функционираща мотивационна програма, която да отговаря на нуждите и особеностите на екипа.

Свързани публикации