JobTiger в помощ на работодателите – Програма за подкрепа на служителите

Стресът е един от най-важните фактори на нашето съвремие. Обикновено той е резултат от работата ни и нейните особености. Различни проучвания сочат, че три основни причини за стрес са липсата на баланс между работа и личен живот, неадекватни HR политики и влиянието на технологиите (непрекъсната нужда от нови знания и умения, както и удължаването на работното време, заради наличие на смартфони и лаптопи). Освен това, стресът е и причинител №1 на заболявания, като въздействието му надминава това на затлъстяването и обездвижването. За стреса допринасят и външни фактори, като лични проблеми, неудовлетворителни взаимоотношения с житейски партньори, финансови трудности и т.н. Вследствие на всичко това, много служители са под постоянно напрежение, представянето им в работата се влошава, което от една страна води до потенциални заплахи за кариерното им развитие и напредък, а от друга – до влошаване на здравето. Попаднали под ударите на стреса, някои напускат работа, а други биват уволнявани. Как можем да се противопоставим обаче на тази опасна тенденция?

За щастие, срещу стреса на работното място и възможните негови последици, има ефективен метод за противодействие. И това е, „Програма за подкрепа на служителите” (ППС) – иновативна услуга, за която JobTiger може да ви съдейства. ППС е изцяло конфиденциална програма, създадена в полза на служителите, финансирана от работодателя и работеща за благото на цялата организация. Служителите на компании, които ползват ППС, имат безплатен достъп до различни психологически услуги, варианти на помощ, подкрепа и насочване.

Какво означава това? Ако една организация, абонира служителите си за ППС, те могат да получат специализирано и професионално психологическо консултиране, във всеки момент от денонощието. Първоначалният контакт е по телефона. Служителят, който изпитва някакви трудности, проблеми или дискомфорт, се обажда на дежурен консултант, които приема заявката и свързва служителя с подходящия специалист и двамата заедно започват да търсят работещо решение. Възможно е помощта да се извърши само чрез телефонен разговор, но също така служителят може да си запише и час за среща. На нея се осъществява специализирано психологическо консултиране и терапевтична помощ лице-в-лице. Практиката показва, че обикновено, няколко сесии (средно между 3 и 4) са достатъчни за елиминиране на причините за стреса и решаване на съществена част от личните проблеми на консултирания.

Подпомагането на служители, преживяващи лични или служебни трудности е стратегически ход, който има за цел да подобри общото психологическо състояние на всички членове на екипа. Така те могат да преодолеят трудните моменти с малко специализирана помощ, да останат здрави, мотивирани и продуктивни. Освен това, този процес съдейства и за развитието на целия екип и подобрява взаимоотношенията в него. Очевидно е, че това е от полза и за двете страни – за служителите, изпитващи трудности и за работодателя, който има на разположение по-ефективни кадри, които не са затормозени от неприятни ситуации.

Програмата за подпомагане на служители има множество позитивни страни. Тя е на абонаментен принцип, което означава, че всеки служител може безплатно да я ползва, когато тя му е необходима. Освен това от нея могат да се възползват не само служителите, но и техните семейства. ППС е доброволна и анонимна. Тоест, никой не е длъжен да ползва услугата, а когато я ползва, анонимността му е гарантирана – работодателят не научава за проведените консултации и терапии.

Програмата за подпомагане на служители възниква в САЩ през 70-те години на ХХ век. В България ППС се прилага от 2010 г. Тази услуга вече съществува на много места по света и се ползва с доверието на някои от най-големите световни компании. В България също има работодатели, които са абонирали служителите си за тази специализирана услуга. Увеличаващият се брой компании, които са клиенти на ППС, имат сериозна мотивация за това.  От една страна, подобно организационно поведение е отчетлив белег за корпоративна социална отговорност. От друга, всяка бизнес организация цели постигане на пазарна печалба – а това е много по-изпълнима задача, когато фирменият екип е в добро психическо и емоционално здраве и може да се посвети целенасочено на служебните си ангажименти.

Психолозите, които предоставят услугата у нас, са квалифицирани кадри, работещи по метода на „фокусирания към решения подход”. Това гарантира бързи и реални резултати в голяма част от случаите.

Ако желаете да се възползвате от Програмата за подкрепа на служителите или да научите допълнителни подробности, моля, натиснете тук.

Публикации от серията