Качествата, които рекрутърите биха искали да видят

H5Y00D4OFT

Макар че някои професии изискват комбинации от множество различни умения, най-търсените черти на един служител често са универсални, независимо дали сте инженер или продавач.

И така, кои са тези силно желани качества? Monster се свърза с деветима рекрутъри и кариерни експерти, за да разбере какво търсят във всеки един кандидат – от мениджърските постове до стажантите.

Амбиция

„Някой, който е амбициозен, идва на интервю подготвен и показва интерес към позицията. Един кандидат, който иска да развие кариерата си във фирмата, може да бъде инвестиция в дългосрочен план. Кандидатите могат да демонстрират амбиция чрез изброяване на постиженията си, което включва постигане на повече от заложеното в целта или работа на лидерска позиция, дори по време на образованието им или в качеството им на доброволци.“ – Jeanine Hamilton

Любопитство

„Любопитството може да надхвърли CV-то и мотивационното писмо посредством включване на различни преживявания в рамките на избраната сфера на дейност на човека. То се проявява по време на интервюта, когато един кандидат задава интелигентни въпроси за основните характеристики и култура във фирмата на клиента, както и за конкретната длъжност. Проучете индустрията и фирмата преди интервюто си, така че да можете да пристъпите към по-широка дискусия, показвайки интереса и отдадеността си при проактивното събиране на информация и търсенето на решения.“ – Karen Finan

Упоритост

„Покажете упоритостта си, като опишете контекста на постиженията си. Например, вместо в CV-то си да напишете „изпълних проект Х с три месеца по-рано от планираното“, кажете „изпълних проект Х с три месеца по-рано от планираното по време на 12-месечен период на замразяване на назначенията и промяна в спонсорството“. Това показва, че не само сте завършили проекта предсрочно, но и че сте го направили въпреки ограничените ресурси и в период на промени.“ – Suzanne Elliott

Скромност

„Скромността означава много, когато трябва да направлявате добрата екипна работа. Важно е да празнувате успехите си като отбор, но също така е важно да поемате лична отговорност за провалите. Най-добрият начин да покажете тази своя черта е по време на интервю. Ние търсим хора, които използват „ние“ вместо „аз“ и се разравяме в миналите постижения, грешки и провали, за да видим как даден човек реагира на тях. Постиженията описват ли се като групово усилие? Дали вината се хвърля другаде, или човекът приема своя дял от грешката или провала?“ – Heather Germain

Енергия

„Енергията не произтича от таланта; тя е по-скоро усилие, работна етика, поведение и страст. Ако сте подготвени, искате да бъдете наставлявани и да се движите напред, тогава имате хъс. Разбирате, че можете да създадете собствения си успех и имате енергията да го преследвате.“ – Chris McCaffrey

Бързина на учене

„Бързината на учене е способността да се учите от опита си и да адаптирате тези преживявания към бъдещи ситуации. В интервюта аз оценявам това умение, като питам кандидатите как са се усъвършенствали (на предишната си работа). Също така се фокусирам върху критични събития – възходи, спадове и завои – за всяка работа. Търся и проучвам колко изобретателен е кандидатът в реакцията към предизвикателствата и възможностите, пред които е бил изправен. Какво е научил и как това го е променило?“ – Don Tebbe

Позитивна нагласа

„Ако един кандидат няма позитивно и приветливо държание, това е проблем. За да поясня, не говоря за прекомерна оптимистична нагласа, а за някого, който има страхотно присъствие, усмивка, енергия и оптимизъм, който останалите усещат, когато взаимодействат с него. Още повече, някой, който когато „нещо“ се случи, има рядката способност да разбере причините, да ги преодолее с оптимизъм и да намери поука в преживяното.“ – Kyle Bruss

Надеждност

„Учените използват постоянните – и достоверни – минали резултати, за да предскажат бъдещо поведение. Същото важи и за работата. Надеждността е важна, защото показва на бъдещия ви шеф какво може да очаква от вас занапред. Покажете, че на вас може да се разчита, като се появявате навреме за интервюта и срещи, като изпращате CV-то и другите изискани документи, когато сте обещали, че ще го направите.“ – Angela Copeland

Прозрачност

„Проницателният интервюиращ за кратко време улавя говорещия бързо, сдържащ се, подвеждащ или просто неискрен интервюиран. Бъдете открити и достъпни. Няма проблем да признаете, че сте прекъснали предишните си трудови отношения заради различие в мненията ви с шефа, несъответствие с фирмената култура или грешка, от която сте си извадили поука, например. Случва и ще излезе наяве при проверка на препоръките. Винаги спазвайте споразуменията за поверителност и се отнасяйте с уважение към бившия си работодател, но признайте, че е имало проблем. Прозрачността винаги побеждава.“ – Donna Friedman

Свързани публикации