Как да бъдете убедителни на работното си място

startup-photo

Без значение дали става въпрос за увещаване на шефа ви, за мотивиране на екипа ви или дори по време на интервю за работа, важно е да умеете да бъдете убедителни. Трябва не само да изразите своята позиция, но и да умеете да я представите по такъв начин, че да склоните другите да се съгласят с нея и да ви подкрепят. Следват трите важни стъпки от този процес.

Имайте ясно мнение и вярвайте силно в него. Смятате, че имате нужда от допълнително обучение, защото задачите, които ви поставят, вече са отвъд вашите способности? Или почивка, след приключилия наскоро тежък проект? Може би и повишение на заплатата? Обмислете всичко това добре – какво точно искате и какви биха могли да бъдат последствията, ако то не се случи – за вас или за компанията. Ако не знаете точно какво и защо искате, а произволно хвърляте насреща си незащитени твърдения, няма да ви приемат на сериозно. Още повече – когато искате да убедите някого в това, което смятате за правилно, на първо място самите вие трябва да бъдете напълно убедени в него. Увереността е основна тук. Колкото по-уверени сте вие, толкова по-голямо ще е внушението ви върху другите.

Използвайте добри доказателства, за да подкрепите тезата си. Фактите са трудни за отричане, особено ако са добре подкрепени с доказателства. Никога не поемайте вашия „поход“, без да имате с какво да докажете правотата си. Убедеността е важна, но не е достатъчна. Ако настоявате за повишение, например, покажете нагледно, че сте вършили повече работа, отколкото се очаква; че резултатите от работата ви са се повишили драстично. Направете малко разследване и открийте какво е заплащането на сходни на вашата позиции, но в други реномирани компании. Когато имате ясни и твърди като камък данни, ще е трудно да не се съгласят с вас.

Подгответе се за възражения. Мислете в перспектива – какво може да накара човека срещу вас да не бъде съгласен с мнението ви? Какви биха могли да бъдат вероятните му съображения? И как бихте могли да ги оборите вие? Трябва да разберете логиката на мислене на хората, които трябва да убедите и да я използвате във ваша ползва. Да похдохите стратегически така, както знаете, че те ще откликнат. Друг важен момент е да акцентирате силно върху това какво те биха спечелили, ако се съгласят с вас. Убедете ги, че ползата не е само ваша, а обща, и бъдете сигурни, че сте си осигурили подкрепа или съгласие.

Свързани публикации